Correcte godsdienstige gewoonten in het leven toepassen

Als we een karakter willen ontwikkelen dat voor God aanvaardbaar is, moeten we goede gewoonten kweken in ons godsdienstige leven. Dagelijks gebed is even noodzakelijk voor het groeien in genade en voor het geestelijk leven zelf, als het dagelijks voedsel nodig is voor ons lichamelijk welzijn. We moeten leren dikwijls God in gebed te benaderen. Als de geest afdwaalt, moeten we de gedachten terugleiden. Uiteindelijk zal men zich door volharding deze gewoonte eigen maken. We kunnen het ons niet veroorloven om ook maar voor één moment gescheiden te zijn van Christus. We mogen weten dat Hij bij ons is bij elke stap die we doen, als we ons maar houden aan de voorwaarden die Hij gesteld heeft.

Godsdienst moet de belangrijkste zaak zijn in ons leven. Al het andere moet hieraan ondergeschikt zijn. Al onze krachten, van ziel, lichaam en geest, moeten gebruikt worden in de christelijke strijd. We moeten opzien naar Christus voor kracht en genade. We zullen dan de overwinning behalen, zo zeker als Jezus voor ons stierf.