De waarde van de ziel

We moeten nader komen tot het kruis van Christus. Berouw aan de voet van het kruis is de eerste les in vrede die we moeten leren. De liefde van Jezus – wie kan haar vatten? Ze is oneindig dieper en belangelozer dan de liefde van een moeder! Als we de waarde van een menselijke ziel willen weten, moeten we in geloof opzien naar het kruis en aldus beginnen met de studie, die het thema en het lied der verlosten zal zijn door alle eeuwen heen.

De waarde van onze tijd en onze talenten kan slechts geschat worden naar de grootte van de losprijs, die voor onze verlossing betaald is. Wat een ondankbaarheid openbaren we jegens God, als we Hem beroven van het Zijne door Hem onze genegenheid en onze dienst te onthouden! Is het teveel gevraagd om onszelf over te geven aan Hem Die alles voor ons gegeven heeft?

Kunnen we de vriendschap van de wereld verkiezen boven de onsterfelijke eer die Christus aanbiedt?

“Te zitten met Mij in Mijn troon, evenals Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon” Openbaring 3:21