Jezuïeten, wat zijn dat?

De meeste mensen hebben er wel eens iets over gehoord; de Jezuïeten… Vandaag wilde we de ‘feitjes’ betreffende dit onderwerp eens op een rijtje zetten in de hoop dat onze lezers, door een grotere kennis, een beter inzicht mogen krijgen in wat zich wereldwijd afspeelt…

Jorge Mario Bergoglio, beter bekend als Paus Franciscus, is de eerste Jezuïet ooit, die paus van de Rooms-Katholieke kerk is geworden. Een andere naam voor de Jezuïeten is ‘de Sociëteit van Jezus’… Nou, met zo’n mooie Naam moet het wel goed zitten, toch? Bovendien claimen ze als doel te hebben; “het helpen van de zielen”! Op het eerste gezicht is het dus een vreedzame, katholieke, religieuze orde, met louter goede bedoelingen… Maar als wij nu eens verder gaan kijken dan naar wat de buitenkant ons laat zien? De wereld stelt momenteel een blind vertrouwen in de populaire paus, maar is dit verstandig, of maakt liefde blind?

Toen de Jezuïeten orde in 1540 gesticht werd onder leiding van Ignatius van Loyola, was hun enigste doel; Het vernietigen van de Reformatiebeweging, die steeds meer steun kreeg in bepaalde delen van Europa. Dit is vanaf het begin het enigste doel geweest en al de andere activiteiten, die buiten de contrareformatie vallen, dienen slechts als een ‘rookgordijn’ om hun ware aard te verdoezelen. Van de mannelijke katholieke orden, is het qua ledenaantal de grootste. Deze leden zijn over heel de wereld verspreid. Het zijn vaak ‘priesters’, maar meestal bekleden ze een strategische positie waarin ze hun invloed gebruiken ten behoeve van het hogere doel;

Het verheffen van de ‘heilige stoel’, boven alle andere tronen op aarde.

 

Het is altijd al een geheimzinnige orde geweest, die niet strijd met open vizier. Dat blijkt wel uit het feit dat ze niet in kloosters wonen, maar in ‘gewone’ huizen; Jezuïetenhuizen genaamd. Ze hebben geen eigen ordekleed, want dat zou alleen maar opvallen tussen het ‘gewone’ volk. Maar het blijkt ook gebruikelijk te zijn, dat ze ‘gewoon’ trouwen, bij voorkeur met een rijke vrouw, om vanuit die ‘normale’ positie te werken… Verder hebben ze een bijzondere gelofte van gehoorzaamheid afgelegd aan de paus. De beruchte gelofte of eed, die de hoogste Jezuïeten afleggen is als volgt;

“Ik beloof en verklaar dat ik, wanneer de gelegenheid zich voordoet, meedogenloze oorlog zal voeren, in het geheim of openbaar, tegen alle ketters, Protestanten en Liberalen, zoals ik geïnstrueerd ben te doen, om ze uit te roeien en te verdelgen van de gehele aarde; en dat ik geen leeftijd, sekse of stand zal sparen; en dat ik zal ophangen, verbranden, doen wegkwijnen, koken, villen, wurgen en levend begraven deze schandelijke ketters, de magen en baarmoeders van hun vrouwen zal openrijten en de hoofden van hun kinderen tegen de muur zal verpletteren, met het doel hun afschuwelijke ras voor altijd te vernietigen. Wanneer dit niet openlijk gedaan kan worden, zal ik in het geheim de beker met gif gebruiken, het wurgende touw, het staal van de lange dolk of de loden kogel, ongeacht de eer, rang, waardigheid of autoriteit van de persoon of personen (…) zoals ik, wanneer dan ook, geïnstrueerd zal worden door een agent van de Paus of Superieur van de Broederschap van het Heilige Geloof, van de Jezuïeten Orde”.

Na het afleggen van de bovenstaande eed wordt dan gezegd:

“Ga dan de hele wereld in en neem bezit van alle landen in de naam van de Paus. Laat hem, die hem (de paus) niet zal accepteren als de Plaatsvervanger van Jezus en zijn Plaatsvervangende bestuurder op aarde, vervloekt zijn en uitgeroeid worden”.

Wilt u meer lezen over de Jezuïeten en zo beter begrijpen wat zich werkelijk afspeelt achter het masker van paus Franciscus, kunt u terecht op de volgende site; http://www.wijwordenwakker.org/nl/p2063

Ook als we de geschiedenis van deze katholieke orde bekijken, wordt al gauw duidelijk dat ze een ‘pest’ bleken (en blijken) te zijn voor de maatschappij. In 1761- Frankrijk- Proces van vader Lavallette. Bij dit proces werden, voor het eerst, de Constituten (wetten) openbaar gemaakt, wat leidt tot haar verbanning! De orde moet verdwijnen uit Frankrijk en later ook uit alle Spaanse gebieden! In 1773 heft paus Clemens xiv de orde op onder druk van de koningen van Frankrijk, Spanje en Portugal. We weten inmiddels wel dat, als een organisatie verboden wordt, deze doorgaans onder de radar doorgaan met het bereiken van hun doelen en dat was zeker het geval bij deze machtige orde… Bovendien was en is het een wereldwijde organisatie, waardoor ze nog genoeg werkgebied over hadden. Wat er precies in deze Constituten stond, dat wordt niet vermeldt op Wikipedia, maar als u de eed van de Jezuïeten gelezen hebt, dan kunt u er wel een beeld bij vormen…

De orde kwam zijn dieptepunt overigens al snel te boven. In 1814, na de Franse Revolutie, werd de orde ‘in ere hersteld’ door paus Pius vii. Na het Tweede Vaticaans Concilie kende de orde nog een crisis. Tussen 1965 en 1974 verlaten 6602 jezuïeten de orde, wat slechts 1/6 van het totaal aantal officiële leden was… Dit betekend dus dat er destijds zeker 40.000 jezuïeten, in alle bestuurslagen, wereldwijd, actief waren! Dit is best een zorgelijk gegeven, aangezien de jezuïeten slechts het topje van de ijsberg zijn. Als u meer wilt weten over geheime vennootschappen, kijk dan zeker de volgende studie eens.  Maar weest gewaarschuwd, uw kijk op deze wereld zal nooit meer hetzelfde zijn! 

Tot zover deze korte uiteenzetting over de jezuïeten en hun doelen… We weten allemaal wel dat de contrareformatie nagenoeg volkomen geslaagd is. De protestanten grijpen de hand van de Roomse kerk en de ‘broederliefde’ lijkt de geschiedenis uit te wissen… Maar is dit het werk van de heilige Geest, of maakt deze ‘liefde voor éénheid’ bóven Gods Waarheid, alleen maar blind?! We sluiten af met Woorden van Jezus Christus, gericht aan de Laatste Gemeente; Openbaring 3:18

Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien.