Orde uit Chaos

Het is een bekende eeuwenoude techniek, die vooral de orde van de Jezuïeten berucht heeft gemaakt. Om de mensenmassa’s te misleiden en te manipuleren creëert men eerst een groot probleem. Vervolgens zet je mensen in om dit probleem aan te vechten en te verergeren. Enerzijds zet je felle voorstanders neer, terwijl dezelfde partij anderzijds felle tegenstanders neer zet. Deze twee uiterste bewegingen laat je tegen elkaar wrijven en botsen totdat het zo veel leed veroorzaakt heeft onder de onschuldige, misleidde bevolking, dat men vervolgens bereid is om keuzes te maken, die men voorheen nooit gemaakt zou hebben… Alles om maar weer ‘rust en vrede’ te krijgen…

Met dit gegeven in het achterhoofd, viel laatst het volgende op. Het gaat over de enorme vluchtelingen-stromen die op gang gebracht zijn vanuit Midden-Amerika naar de zuidelijke grens van de Verenigde Staten. We moeten onszelf de vraag stellen; Wie heeft deze mensen-massa ertoe gezet om als één man de zwaar bewaakte grens van de VS te bestormen?

Het antwoord hierop is dat ‘geestelijke leiders’ (90% is Rooms Katholiek!) deze arme, hopeloze mensen-massa hiertoe aangezet heeft…

Zoals met de meeste misleidingen, kost het ‘enige moeite’ om de aanwijzingen hiervoor boven water te krijgen. Een kranten-artikel met ooggetuige-verslagen bevestigen echter deze gedachtegang;

http://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/onder-migranten-aan-de-mexicaanse-grens-ik-vertrouw-op-god-hij-zal-het-hart-van-trump-verzachten-~b1aa29b4/

‘Ik vertrouw op God, hij zal het hart van Trump verzachten’

Als u bovenstaande link gebruikt heeft zullen een aantal zaken opvallen… Allereerst zien we dat de vluchtelingen verteld is dat ze op God moeten vertrouwen en dat God het hart van Trump zal verzachten…

Wat een vreselijke misdaad om deze wanhopige mensen wijs te maken dat God hun ‘oproept’ deze gevaarlijke reis te maken! De Schepper van hemel en aarde zou nooit Zijn kinderen in deze wanhopige chaos storten. De massale uittocht uit Egypte, opgetekend in het boek Exodus, was er ook één van Orde en Regels!

God is een God van Orde en Regels!

Wat vervolgens in de rapportage opvalt is het volgende;

De migranten zitten klem. Tussen de onneembare grensmuur van de Verenigde Staten, en de armoede of dood die hen wacht als ze terugkeren naar hun thuisland. Een Mexicaanse pastoor houdt vanuit de laadbak van een pick-uptruck een preek, enkele tientallen migranten staan met doffe ogen te luisteren. Vrouwen leggen hun baby’s op stukken karton en proberen hen in slaap te sussen. Zelf doen ze de hele nacht geen oog dicht.

Hoe bizar is het dat dit soort “geestelijke leiders”, vanuit de luxe van een pick-uptruck, deze arme mensen aanmoedigen hun doel te bereiken en hun wijsmaken dat God dit steunt?!

‘Ik ga het gewoon opnieuw proberen, kogels of geen kogels’, zegt hij. ‘God heeft de aarde voor iedereen geschapen, niet alleen voor Donald Trump.’

Dit is dus de olie die aan de éne kant op het vuur gegooid wordt door de katholieke geestelijke leiders… Deze hopeloze mensen-massa’s worden misbruikt om chaos te ‘veroorzaken’. Hoeveel beter was het geweest als deze ‘geestelijke leiders’ de arme bevolking had gesteund en bemoedigd om in hun geboorteland een eenvoudig, maar goed bestaan op te bouwen? Helaas is er in plaats daarvan een geest van onvrede en onrecht gezaaid, met het idee dat het gras in de V.S. vele malen groener zal zijn…  Dit schreeuwend onrecht zal de VS dwingen om maatregelen te treffen in de vorm van nieuwe regels en wetten, die de vrijheid van de burgers zal minimaliseren…

En wie zitten er aan de andere kant van de muur?

We weten allemaal dat president Trump en zijn adviseurs deze grens pot-dicht willen hebben. De omstreden muur die gebouwd moet worden is hier een duidelijk voorbeeld van. Het inzetten van militaire macht tegen deze vluchtelingen-massa kan ook niet uitgesloten worden als de veroorzaakte chaos een zaak van Nationale Veiligheid wordt. De meest onmenselijke omstandigheden zijn ontstaan door deze on-controleerbare vluchtelingen stroom op gang te brengen. Toch zijn het zogenaamde ‘geestelijke leiders’, die de bevolking hiertoe aangezet hebben…

Wie zitten er vervolgens aan tafel met Trump, om deze problematiek te bespreken? Is het niet dezelfde ‘geestelijke macht’ die óók aan de andere kant van deze humanitaire-ramp aan de touwtjes trekt?! Bekijkt u het volgende nieuws-bericht. Trump, die de noodzaak van strenge grens-controle benadrukt, wordt omringt door de gesprekspartners, waaronder heel prominent aanwezig, de rooms katholieke kerk… Het ‘kruis’ dat zo opzichtig in beeld gehouden wordt naast het hoofd van de president van de Verenigde Staten is een ‘teken’ van overwinning voor de rooms katholieke kerk. Deze ‘kerk’ zal weer heersen over de ‘koningen’ der aarde…

http://m.facebook.com/story.php?story_fbid=798547330490495&id=15704546335

En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna.

 

 

Adviseurs uit dezelfde ‘kerk’ als de ‘kerk’ die de vluchtelingen aanstuurt!

En terwijl de overheden en de burgers overspoeld worden met problemen door deze enorme groepen ‘vluchtelingen’, is er één macht die alle eer en trouw ontvangt van de wanhopige massa’s… Een macht die altijd lijkt te winnen uit de chaos…

 De rooms-katholieke kerk met als hoofd, de populaire paus Franciscus…

Men kan zich terecht afvragen welke macht in staat is om ook de vluchtelingen-massa’s vanuit de andere werelddelen in beweging te krijgen, waarbij Europa als ‘het land van melk en honing’ wordt voorgesteld… Ook toen liepen bijna alle vluchtelingen met een zelfde ‘hoop’, dat Merkel de deur van Duitsland zou open zetten! De arme vluchtelingen strandden echter meestal al bij één van de vele grens-overgangen die ze over moeten om Duitsland te bereiken… Als ze de levensgevaarlijke overtocht al overleven, belanden ze vervolgens in overvolle opvangcentra, verder verwijderd van hun ‘Duitse droom’, dan ooit tevoren!

Maar de Schepper van hemel en aarde zal niet eeuwig zwijgen… Zijn rechtvaardig oordeel zal spoedig komen…

En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere, onze God.

Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat Hij het bloed van Zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft.

Openbaring 19:1-2

Mag de HEERE spoedig komen om een ieder te vergelden naar zijn werken…