Kent u Hem?

Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; want de zonde is de wetteloosheid.
En u weet dat Hij geopenbaard is om onze zonden weg te nemen; en zonde is er in Hem niet.
Ieder die in Hem blijft, zondigt niet; ieder die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend.

1 Johannes 3:4

De beginselen van de Heilige Schrift zijn altijd duidelijk geweest als het gaat om ‘de Weg die naar het leven leidt’. Jezus Christus, de énige Naam die gegeven is waardoor wij zalig kunnen worden, heeft met Zijn offer wel een groot verzoeningswerk volbracht, maar dit ontslaat ons geenszins van het houden van de eeuwige morele wet van God. De stipte gehoorzaamheid die God eiste van de Israëlieten onder het oude verbond, wordt vandaag-de-dag niet anders verwacht van de Israëlieten onder het nieuwe verbond!

Wetteloosheid is leven zonder de wet.

Door een juist begrip te hebben van het woord “wetteloosheid”, kan veel verwarring in de christelijke wereld voorkomen worden. Veel christenen geloven namelijk dat de Wet der tien geboden niet meer gehouden hoeft te worden omdat Paulus verklaart heeft dat we niet meer onder de wet leven, maar onder de genade. (Rom. 6:14) Paulus, die door de Geest van Christus vervult was, begreep echter heel goed dat de morele wet de Heilige standaard is voor het christelijk leven. Daarom zegt hij;

Doen wij dan door het geloof de wet teniet? Volstrekt niet, maar wij bevestigen de wet!

Wij bevestigen de wet, door hem te houden uit liefde voor God (de éérste vier geboden) en uit liefde voor ons naaste (de laatste zes geboden).

Geef God, de Schepper van hemel en aarde de eer die Hem toekomt en ontvang de grootste zegen die men wensen kan!

Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.