Oorlog in de hemel

Lucifer, die eens een overdekkende cherub was, was verantwoordelijk deze wet (de wet van God) hoog te houden en te beschermen of te bedekken. De opstand begon echter, omdat ongerechtigheid of zonde in Lucifer gevonden werd. En wat is zonde?

“Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; want de zonde is de wetteloosheid.”

1 Johannes 3:4

Lucifer, die geacht werd Gods wet te verdedigen, de basis van het bestuur in de hemel, rebelleerde hiertegen. Het gevolg was een oorlog in de hemel.

Maar wat was het argument van Lucifer tegen de wet? Zie een ander machtig inzicht in deze strijd van de profeet Jesaja.

“Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad!
U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken!
En รบ zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen,
ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde.
Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste.”

Jesaja 14: 12-14

Lucifer betoogde, dat hij als God kon zijn, dat wil zeggen in gerechtigheid, zonder de behoefte om Gods wet te gehoorzamen. Hij vond, dat hij zelf kon beslissen wat goed en wat kwaad was. Lucifers’ opstand was gebaseerd op zelfrechtvaardiging. Hij argumenteerde, dat de wet beperkend was en dat vrije, intelligente engelen zo’n regel niet nodig hadden. Dit argument misleidde een groot aantal engelen. Deze engelen en Lucifer werden, samen met hun antiwet-sentimenten, uit de hemel geworpen.

Met dit inzicht kunnen wij beter begrijpen, waarom de aarde en het menselijk hart zo vaak onrustig is. Satan is vandaag een hater van Gods wet, wat de basis van Gods bestuur is. God zoekt onderdanen voor Zijn koninkrijk, maar zij moeten gewillig zijn naar de hemelse wetten te leven. Hetzelfde geldt voor iedere overheid.