Zondagsheiliging omwille van de traditie?

Voor velen is de zondagsheiliging een vanzelfsprekendheid. U heeft ook nooit anders meegemaakt of het in twijfel getrokken, omdat bijna heel de christelijke wereld vooral de nadruk legt op deze dag. Maken wij juist niet de laatste tijd een discussie mee op het niveau van de vakvereniging en de politiek over de wekelijkse rustdag, waarbij het gaat om het invoeren of juist het verhinderen van de arbeid op de zondag? Hierbij strijden de kerken vastbesloten voor de vrije zondag. Zij beroepen zich op de traditionele verworvenheden en beweren het vierde gebod te houden. Is het werkelijk mogelijk, dat zoveel christenen zich vergissen?

Zelfs de massa die de zondag houdt kan de juistheid van deze traditie niet rechtvaardigen, want er zijn slechts weinigen, die Gods wegen bewandelen. Jezus zegt:

“Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.” Mattheüs 7:13,14

Zouden dan zoveel mensen een traditie aanhangen, die niet de wil van God beantwoordt? De vraag rijst:
‘Hoe is het eigenlijk gekomen, dat in plaats van de Sabbat, de zondag gevierd werd?’