Wat zijn de voordelen?

Christus vraagt iedereen goed na te denken. Maak eerlijk de balans op. Zet aan de ene kant Jezus. Dat betekent een eeuwige schat, leven, waarheid, hemel en de vreugde van Christus in verloste mensen. Zet aan de andere kant alles wat de wereld aan aantrekkelijks te bieden heeft. Zet aan die kant ook het verlies van jezelf en van de mensen die door jouw toedoen gered hadden kunnen worden. Zet aan de andere kant, voor jezelf en voor hen, een leven dat zich kan meten met het leven van God.  Maak een goede afweging, voor tijd en eeuwigheid. Terwijl je zo bezig bent, zegt Christus:

“Wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?” Markus 8:36

God wil dat wij het hemelse kiezen in plaats van het aardse

God wil dat wij het hemelse kiezen in plaats van het aardse. Hij opent voor ons de mogelijkheden om in de hemel te investeren. Hij wil ons bemoedigen om de hoogste doelen te stellen, en biedt zekerheid voor onze dierbaarste schat. Hij zegt:

“Ik zal stervelingen schaarser maken dan zuiver goud en mensen zeldzamer dan het fijne goud van Ofir.” Jesaja 13:12

Als de rijkdom die door mot verteert en door roest vergaat, verloren gaat, kunnen de volgelingen van Christus zich verheugen over hun hemelse schat, de rijkdom die niet verloren gaat.

Er zal bij ons allen een complete verandering, een volledige bekering moeten plaatsvinden, anders kunnen wij alle hoop op de hemel laten varen. Als we echt bekeerd zijn, dragen we  vrucht tot eer van God.

Velen gaan uit van een zogenaamde hoop, zonder werkelijk fundament. De bron wordt niet gereinigd. Daarom is het water, dat uit die bron stroomt, niet zuiver. Reinig de bron, dan is het water dat eruit stroomt ook rein.

Als je hart zuiver is, zijn je woorden, je kleding en je daden ook zuiver.

Een christen overwint zijn neigingen en hartstochten

Een christen overwint zijn neigingen en hartstochten. Voor een ziel, die ziek is van de zonde, is er medicijn. Dat medicijn is Jezus. Dierbare Heiland! Zijn genade is voor de allerzwakste genoeg. Maar ook de allersterkste heeft Zijn genade nodig. Anders gaat hij verloren.

“Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.” Psalm 51:12

Wees daarin ernstig en oprecht. Vurig gebed helpt veel. Worstel in het gebed, net als Jakob. Strijd ervoor. Jezus zweette in de tuin van Gethsémané grote druppels bloed. Verlaat je binnenkamer niet, voordat je jezelf sterk in God weet. En wees dan waakzaam. Zolang je waakt en bidt kun je die kwade neigingen de baas blijven. Dan kan en zal de genade van God in jou zichtbaar zijn.