Voor zondigen bestaat geen excuus

Dat de verleider je ertoe heeft aangezet, is geen excuus voor ook maar één verkeerde daad. Satan juicht als hij mensen, die belijden volgelingen van Jezus te zijn, uitvluchten hoort bedenken voor de misvormigheid van hun karakter. Die uitvluchten leiden tot meer zonde. Voor zondigen bestaat geen excuus. Een heilig humeur en een leven dat op het leven van Christus lijkt, is toegankelijk voor ieder berouwvol en gelovig kind van God.

De kracht van het kruis

Jezus Christus nam menselijke gestalte aan, zodat Hij met Zijn menselijke arm de mensheid kon omarmen, en met Zijn Goddelijke arm de troon van de Oneindige kon vastgrijpen. Hij plantte Zijn kruis midden tussen de aarde en de hemel, en zei:

“En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken.” Johannes 12:32

Het kruis moest het centrum zijn om mensen te kunnen trekken. Het moest alle mensen aanspreken, en hen over de kloof trekken, die door de zonde was ontstaan, om de eindige mens met de Oneindige God te verenigen. Alleen de kracht van het kruis kan de mens losmaken uit de sterke band van de zonde. Christus gaf Zichzelf om zondaren te behouden. Mensen van wie de zonden zijn vergeven, die Jezus liefhebben, worden met Hem verenigd. Zij dragen het juk van Christus (Mattheüs 11:29-30). Dat juk hindert hen niet en maakt hun geloofsleven niet tot een onbevredigd zwoegen. Nee, het juk van Christus is precies het middel, waardoor het leven van een christen een leven vol blijdschap en vreugde wordt.

Een christen hoort vol vreugde te overdenken, wat de Heer heeft gedaan. Hij gaf Zijn eniggeboren Zoon om te sterven voor een wereld, “opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.” Johannes 3:16

Geloof is geen gevoel

Zuiver en onbevlekt geloof is geen gevoel, maar het doen van liefde en barmhartigheid. Dit geloof is noodzakelijk voor onze gezondheid en ons geluk. Het gaat de vuile tempel van onze ziel binnen, en drijft met een gesel de zondige indringers eruit. (Johannes 2:15) Het zet zich op de troon en heiligt alles door zijn aanwezigheid. Het verlicht ons hart met de heldere stralen van de Zon der Gerechtigheid. Het zet de ramen van onze ziel open naar de hemel, en laat de zonneschijn van Gods liefde binnen. Met het geloof komen ook reinheid en rust. De kracht van ons lichaam, ons verstand en ons zedelijk bewustzijn nemen toe, omdat een hemelse sfeer onze ziel vult met leven en activiteit. Christus krijgt in ons gestalte. Hij is onze hoop op heerlijkheid.

Christus krijgt in ons gestalte. Hij is onze hoop op heerlijkheid.