Getuige van Christus zijn

Iedereen die aan de kant van de Heer staat, moet Christus belijden.

“Jullie zijn Mijn getuigen, luidt het woord van de Heer.” Jesaja 43:12

Het geloof van een oprechte gelovige uit zich door een rein en heilig karakter. Geloof werkt door liefde en reinigt onze ziel. En geloof gaat gepaard met gehoorzaamheid, het trouw doen van wat Christus gezegd heeft. Christen zijn is altijd heel praktisch: het richt zich op alle omstandigheden in ons leven.

“Jullie zijn Mijn getuigen.”

Tegenover wie? Tegenover de wereld.

Christus moet in je ziel wonen. Je moet over Hem spreken, en het aantrekkelijke van Zijn karakter laten zien.

Het populaire geloof van deze tijd vormt het karakter zó, dat met die Christus belijden, tegenover hun kennissen nauwelijks Zijn naam noemen. Ze praten over van alles, maar het kostbare verlossingsplan is geen onderwerp van gesprek. Stel je voor, dat jij als praktiserend christen hierin verandering zou brengen, en

“de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.” 1 Petrus 2:9

Als Christus door geloof in je hart woont, dan kun je niet zwijgen. Als je Jezus hebt gevonden, wordt je een echte zendeling. Wees hierin enthousiast en laat de mensen die geen waardering voor Jezus weten, dat Hij kostbaar is voor jouw ziel, dat Hij jou een nieuw lied in de mond heeft gelegd, een lofzang voor onze God. (Psalm 40:3)

Je weet nooit hoeveel goed je kunt doen, door tedere, gevoelige en ernstige woorden over het behoud van hun ziel te spreken tot mensen, die zich niet tot Gods kinderen rekenen. Aan de andere kant zul je tot het oordeel nooit weten, hoeveel kansen je hebt laten liggen om getuige van Christus te zijn. In deze wereld kom je misschien nooit te weten, wat voor schade je iemand hebt gedaan door jouw kleine uitspattingen, door je goedkope praatjes en door jouw lichtzinnigheid, die helemaal niet in overeenstemming waren met jouw heilig geloof.

Een leven lang actief werken voor God is een gezegend leven. Grote groepen mensen, die hun tijd verspillen aan onnodige dingen, aan spijt achteraf, en aan zinloos gemopper, zouden een totaal andere ervaring kunnen hebben, als ze het licht, dat God hun gegeven heeft, op prijs zouden stellen, en dit op anderen zouden laten schijnen. Veel mensen maken hun leven tot een ellende door hun eigen egoïsme en gemakzucht. Wanneer ze ijverig aan de slag zouden gaan, dan zou hun leven een heldere lichtstraal worden, om mensen, die op de donkere weg naar de dood zijn, te wijzen op het pad dat naar de hemel voert. Als we deze weg bewandelen, wordt je hart vol van de vrede en de vreugde in Jezus Christus.

Als we deze weg bewandelen, wordt je hart vol van de vrede en de vreugde in Jezus Christus.