Hoe wij de wet verheerlijken

Doch wie ze (de geboden) doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen

Mattheüs 5:19

Hoe komen mensen ertoe, te denken dat God niet zo kieskeurig is, als het erom gaat, of zij Hem óf onvoorwaardelijk gehoorzamen, óf dat zij hun eigen gang gaan? Adam en Eva verloren Eden vanwege slechts één overtreding van Zijn gebod. Hoe durven wij dan lichtvaardig om te springen met de wet van de Allerhoogste, en bedrieglijke uitvluchten in ons binnenste beramen? Wij lopen hiermee verschrikkelijk gevaar. Wij moeten de gehele wet houden, elke tittel en jota; want hij die op één punt struikelt is schuldig aan alle geboden. Wij moeten iedere straal van licht opvangen en koesteren, of wij raken geheel in het duister. De Here Jezus zegt:

Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen.

Matth. 5:19

Wij moeten de hemelse voorschriften door onze woorden en daden verheerlijken.

Voordat de zondvloed de wereld overspoelde, zond God door Noach een boodschap om de mensen voor de komende overstroming te waarschuwen. De mensen geloofden niet in de waarschuwing; maar hun ongeloof hield de regenstromen niet tegen, en het weerhield de ook de wateren van de grote diepte niet, die een spottende wereld onder water zetten. Ook vandaag, nu de laatste boodschap wordt verkondigd, om hen die God dienen in harmonie te brengen met alle voorschriften van Zijn wet, zullen er spotters en ongelovigen zijn; maar iedere ziel moet voor zichzelf onkreukbaar zijn. Zoals Noach trouw was in het waarschuwen van de wereld vóór de zondvloed, zo moeten wij trouw zijn in de grote opdracht die God ons heeft toevertrouwd. Hoewel er overal spotters zijn…mogen wij er niet voor terugschrikken, de boodschap vanuit de hemel aan onze generatie door te geven…

Er zijn mensen die u graag in slaap sussen met veiligheid naar het vlees; maar wij hebben een andere taak. Onze boodschap is, zij die slapen, te alarmeren. Wij moeten allemaal ons leven hervormen, en onze opstandigheid tegen de God van het heelal te staken…

Geloof in Jezus maakt de wet niet krachteloos, maar bevestigt haar, en zal vruchten van gehoorzaamheid in ons leven bewerken…
De gemeente die Christus voor de troon van Zijn heerlijkheid stelt, is “zonder vlek of rimpel of iets dergelijks” (Ef. 5:27). Wilt u onder hen zijn, die de gewaden van hun karakter gewassen hebben in het bloed van het Lam?

Houdt op kwaad te doen; leert goed te doen

Jes. 1:17

Wandel onbevlekt in de geboden en inzettingen van uw God. U moet zich niet afvragen, of het u wel goed uitkomt om aan de waarheid van de hemel vast te houden. U moet uw kruis opnemen en Jezus volgen, koste wat het kost. U zult ontdekken dat Zijn juk zacht is en Zijn last licht.