Invloed

Het leven van Christus had een zich steeds uitbreidende, grenzeloze invloed die Hem met God en met de hele mensheid verbond. Door Christus heeft God de mens een invloed gegeven, die het onmogelijk maakt om voor zichzelf te leven. Als individu zijn we met onze medemensen verbonden, een deel van Gods grote geheel. We zijn elkaar wederzijds verplicht. Niemand kan onafhankelijk van zijn medemensen leven. Want het welzijn van de één beïnvloedt dat van anderen. Het is Gods bedoeling, dat ieder weet, dat hij nodig is voor het welzijn van anderen, en probeert de ander gelukkig te maken.

Iedereen heeft zijn eigen sfeer rondom zich – een sfeer die vervuld kan zijn met de levengevende kracht van geloof, moed en hoop en die veraangenaamd wordt van de geur van de liefde. Of het is een kille en zwaarmoedige sfeer, somber door ontevredenheid en zelfzucht, of vergiftigd door de dodelijke smet van een gekoesterde zonde. Door de sfeer die ons omringt wordt iedereen met wie we in contact komen bewust of onbewust beïnvloed.

Onze verantwoordelijkheid

Dit is een verantwoordelijkheid, waaraan we ons niet kunnen onttrekken. Onze woorden, onze daden, onze kleding, ons gedrag, zelfs de uitdrukking op ons gezicht beïnvloedt anderen. Van de indruk die we zo maken, hangt zoveel af – goed of kwaad – dat geen mens kan bepalen hoeveel. Elke prikkel die op deze manier wordt doorgegeven, is zaad dat een gelijksoortige oogst oplevert. Het is een schakel in de lange ketting van gebeurtenissen, die een mens overkomt. Als we door ons voorbeeld anderen helpen, goede principes te ontwikkelen, dan geven we hun kracht om goed te doen. Op hun beurt geven ze die invloed weer door aan anderen, en die weer aan anderen. Zo kunnen door onze onbewuste invloed duizenden mensen gezegend worden.

 

Gooi een steentje in een meer. Dan ontstaat er een golfje, en nog één en nog één. En die golfjes worden hoger, en de kring groter, totdat die de oever bereikt.  Zo is het ook met onze invloed. Zonder dat we het weten of het kunnen controleren brengt die anderen zegen of vloek.

Karakter is kracht. Het stille getuigenis van een oprecht, onzelfzuchtig en vroom leven oefent een bijna onweerstaanbare invloed uit. Door in ons eigen leven het karakter van Christus te laten zien, werken we met Hem mee in het redden van zielen. We kunnen alleen met Hem meewerken, als we Zijn karakter in ons leven laten zien. 

En hoe groter onze invloed, hoe meer goed we kunnen doen. Als mensen die belijden God te dienen het voorbeeld van Christus volgen, en de principes van de wet in hun dagelijks leven in praktijk brengen; als elke daad ervan getuigt, dat we God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf – dan heeft de gemeente de kracht om de wereld in beweging te brengen. –