Getuigen

We leven in een gevaarlijke tijd, waarin mensen, die belijden God lief te hebben en te gehoorzamen, Hem in hun dagelijks leven verloochenen.

“Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, verwilderd, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht daarvan verloochend.”                    2 Timotheüs 3:5

God wil niet dat wij bij deze groep horen. In Zijn Woord kun je leren, hoe je dit kwaad kunt weren, en uiteindelijk overwinnaar kunt zijn.

“En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis.” Openbaring 12:11

“Dan spreken zij die te Here vrezen, onder elkaar, ieder tot zijn naaste: De Here bemerkte het toch en hoorde het en er werd een gedenkboek voor Zijn aangezicht geschreven, ten goede van hen die de Here vrezen en Zijn naam in ere houden.” Maleachi 3:16

Het is niet genoeg, wanneer we de schijn van kwaad vermijden. Je moet verder gaan. “Leer goed te doen” (Jesaja 1:17) Je moet Christus aan de wereld brengen en dagelijks leren, hoe je de werken van God kunt verrichten. (Johannes 6:28)

Zijn volgelingen moeten levende brieven zijn, “gekend en gelezen door alle mensen.” (1 Korinthe 3:2)

Een goed karakter kun je nooit krijgen  door er alleen maar naar te verlangen. Het kan alleen door hard werken gevormd worden. Je verlangens in die richting moeten tot uiting komen in ernstige en oprechte inspanning en in geduldig zwoegen. Door elke dag stappen omhoog te doen op de ladder van de geestelijke groei (2 Petrus 1:5-7), zul je uiteindelijk de top bereiken – als overwinnaar, ja, meer dan overwinnaar, door Hem die jullie heeft liefgehad. (Romeinen 8:37)