Gegronde hoop

Hoe jullie kunnen weten, dat je door God bent aangenomen? Bestudeer biddend Zijn Woord.

Leg het niet opzij voor wat voor ander boek dan ook. Dit boek overtuigt van zonde. Het laat duidelijk de weg tot behoud zien. Het toont een schitterende en heerlijke beloning. Het openbaart aan jullie Iemand die volkomen zalig kan maken (Hebreeën 7:25), en leert jullie, dat jullie alleen van Zijn grenzeloze genade jullie behoud mogen verwachten.

Verwaarloos het persoonlijk gebed niet, want het vormt de kern van ons geloof. Bidt ernstig en vurig voor reinheid van ziel. Bid zó ernstig en gretig, alsof jullie voor jullie sterfelijk leven zouden pleiten, als dat op het spel stond. Blijf bij God aandringen totdat het onuitsprekelijk verlangen tot behoud in jullie is geboren, en jullie het zoete bewijs van vergeven zonden hebben ontvangen.

De hoop op het eeuwige leven kun je niet op lichtvaardige gronden ontvangen. Deze zaak moet tussen God en jouw ziel geregeld worden – voor de eeuwigheid geregeld worden. Een hoop die je jezelf inbeeldt, en die niets meer is, zal je ondergang blijken te zijn.

 

Een hoop die je jezelf inbeeldt, en die niets meer is, zal je ondergang blijken te zijn.

Omdat je staat of valt door het Woord van God, moet je in dat Woord zoeken naar wat op jouw zaak van toepassing is. Daar kun je vinden wat van jou gevraagd wordt, als je christen wilt worden.

Leg je wapenrusting niet af, en verlaat het slagveld niet, voordat je de overwinning hebt behaald, en in jouw Verlosser zegeviert!