De ware levenswijsheid

Als we helder gaan inzien wie God is, en wat Hij van ons vraagt, worden we heel nederig. Hij die het heilige Woord op de juiste manier bestudeert, zal ontdekken dat menselijk intellect niet almachtig is. Hij zal ontdekken, dat zonder de hulp, die niemand anders dan God zelf kan geven, menselijke kracht en wijsheid niets meer zijn dan zwakheid en onwetendheid.

…menselijke kracht en wijsheid niets meer zijn dan zwakheid en onwetendheid.

Hij die Gods leiding volgt, heeft de enig ware bron van verlossende genade en werkelijk geluk gevonden, en heeft het vermogen ontvangen om dit geluk door te geven aan alle mensen om hem heen. Niemand kan zonder geloof werkelijk van het leven genieten. Liefde tot God zuivert en veredelt heel onze smaak en al onze verlangens. Het versterkt al onze gevoelens, en het vrolijkt elk waardig plezier op. Het stelt de mens in staat, te genieten van alles wat waar, goed en mooi is, en dit ook te waarderen.

Liefde tot God zuivert en veredelt heel onze smaak en al onze verlangens.

Maar wat we boven elke andere overweging in de Bijbel moeten waarderen, is, dat de wil van God daarin aan mensen wordt geopenbaard. Hier kunnen we het doel ontdekken, waartoe we geschapen zijn, en langs welke weg we dat doel kunnen bereiken. We leren, hoe we verstandig in dit leven kunnen staan, en hoe we het toekomende leven kunnen veilig stellen. Geen enkel ander boek kan de vragen van onze geest beantwoorden, of tegemoet komen aan de hunkering van ons hart.

Door Gods Woord te leren kennen en dat te gehoorzamen, kunnen mensen uit de diepste diepten van verval opstaan om kinderen van God te worden, gezelschap voor zondeloze engelen.