Sta open

Zet, als je de Bijbel gaat bestuderen, je vooringenomen ideeën – en de opvattingen die je hebt overgeërfd of ontwikkeld – buiten de deur. Je zult nooit tot de waarheid doordringen, als je de Bijbel bestudeert om je eigen opvattingen bewezen te zien.

Zet ze buiten de deur, en vraag met een berouwvol hart, wat de Heer je te zeggen heeft. Als je nederig op zoek bent naar de waarheid en aan Christus’ voeten zit om van Hem te leren, dan geeft het Woord je inzicht.

Mensen die in eigen ogen te wijs zijn om de Bijbel te bestuderen, krijgen van Christus te horen:

“Jullie moeten zachtmoedig en nederig van hart worden, als jullie “wijs tot zaligheid” (2 Timotheüs 3:15) willen worden.”

Lees het Woord niet met vroegere opvattingen in je achterhoofd. Maar maak je gedachten vrij van vooroordelen en onderzoek de Bijbel biddend en zorgvuldig. Als je al lezend tot een bepaalde overtuiging komt, en je ontdekt, dat jouw geliefde opvattingen niet in overeenstemming met het Woord zijn, probeer de Bijbel dan niet aan jouw opvattingen aan te passen. Pas jouw opvattingen aan het Woord aan.

Laat je begripsvermogen niet overheersen door wat je in het verleden hebt geloofd of gedaan. Open de ogen van je geest, om de wonderen van Gods wet te aanschouwen. (Psalm 119:18)

Ontdek wat er geschreven staat, en ga dan staan op de eeuwige Rots.

Ons behoud hangt af van onze kennis van Gods wil, zoals die in Zijn Woord te vinden is. Houd nooit op met vragen en zoeken naar de Waarheid. Ken je plicht op dit punt. Je moet weten wat je moet doen om behouden te worden. God wil ook dat je weet, wat Hij je heeft gezegd. Je moet oefenen in geloof. Als je de Schriften onderzoekt, moet je geloven dat Hij er is, en dat Hij beloont wie Hem ijverig zoeken. (Hebreeën 11:6)

Onderzoek de Bijbel met een hart, dat hongert naar geestelijk voedsel!

Graaf in het Woord, zoals een mijnwerker in de aarde graaft om goudaders te vinden. Geef je zoektocht niet op, voordat je jouw verhouding tot God kent, en weet wat Hij van jou wil.