“Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.” Hebreeën 11:1

Geloof het Middel, Niet het Doel.

Geloof is niet de basis van onze zaligheid, maar het is de grote zegen – het ziende oog, het oor dat hoort, de voeten die gaan, de hand die uitgestrekt is. Het is het middel, niet het doel. Als Christus Zijn leven gegeven heeft om zondaars te redden, waarom zal ik die zegen niet aannemen?

Als Christus Zijn leven gegeven heeft om zondaars te redden, waarom zal ik die zegen niet aannemen?

Mijn geloof legt er beslag op en op deze wijze is mijn geloof de zekerheid der dingen, die men hoopt en het bewijs der zaken die men niet ziet. Door zo stil te zijn en te geloven heb ik vrede met God door de Here Jezus Christus.

Geloof en gevoel verschillen

Geloof en gevoel verschillen evenzeer van elkaar als het oosten en het westen. Geloof is niet afhankelijk van gevoel. Wij moeten ernstig in gebed leven. Onze zekerheid en ons bewijs is het Woord van God hebben.

“Ik loof U, o God, ik loof U. U hebt mij niet in de steek gelaten bij het doen van Uw Woord. U hebt Uzelf aan mij geopenbaard en ik ben de Uwe, om Uw wil te doen.”

Geloof is eenvoudig in zijn werk en krachtig in de gevolgen ervan.