Als vrijheid sterft

“Met vrijheid en gerechtigheid voor allen…” uit de Amerikaanse eed van trouw.
Op de haven van Liberty Island New York staat het meest grootse monument van Amerika – het Vrijheidsbeeld. Haar boodschap vind weerklank in mensenharten wereldwijd. Vrijheid. Hoe dierbaar! Toch zal jammer genoeg op een dag, die zelfde vrijheid ontnomen worden door mannen, overheden en naties. En dit is hoe het zal gebeuren.

Tenzij u zoals de spreekwoordelijke struisvogel uw kop in het zand steekt, zult u wel degelijk beseffen dat onze planeet aarde vandaag de dag in moeilijkheden verkeert – grote moeilijkheden. Dodelijke natuurrampen, bizarre weersveranderingen, terroristische gruweldaden, economische malaise, vervagende moraal, politieke corruptie, stijgende voedselprijzen, slinkende watervoorraden, en globale toxiciteit, tonen allen dat wij ons op de rand van een ontzagwekkende crisis bevinden.

De Bijbel voorspelt: “Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is…” (Dan. 12:1). Wanneer de finale crisis toeslaat, zal uiteindelijk een misleidende “oplossing” worden opgelegd door de overheden wereldwijd, tijdens een donkere periode van wanhoop. Oppervlakkig gezien zal deze oplossing verstandig lijken. Maar verstopt onder de aantrekkingskracht ervan zal een duivelse leugen op de loer liggen.

Gedurende die noodlottige tijd, zal de vrijheid verdwijnen – tenminste van de menselijke overheden. Het is schokkend, maar de Bijbel noemt dit wereldwijde opgelegde waanidee het merkteken van het beest. Gods Woord waarschuwt ons dat “het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd…” (Openb. 13:16). De gevolgen van het ontvangen van dit merkteken zullen desastreus zijn. Allen die dit bewust aannemen – na eerst dringend te zijn voorgelicht door een liefhebbende God om dit merkteken te weerstaan – zullen voor eeuwig verdoemd zijn. (Openb. 14:9-11).

“En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam.
En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt.”

De waarschuwing in de bijbel is duidelijk. Wij moeten deze serieus nemen.

Als u op Google zoekt naar “merkteken van het beest” zult u op talloze meningen stuiten. Speculatie in overvloed. De meesten interpreteren het als een technologische merkteken, maar dat is enkel giswerk. De Bijbel verklaart verder dat “Waardoor hij hen misleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden…” (Openb. 19:20). Dus zijn degenen die het merkteken ontvangen “misleid” , erin geluisd, en voor eeuwig verloren als gevolg. Denk hier eens over na. Als dit dodelijke “merkteken” – wat het dan ook moge zijn – overduidelijk zou zijn, hoe kan dan de meerderheid van de wereldbewoners misleid zijn, zoals Openbaring duidelijk voorspeld?

Volgende keer gaan we hierover verder.