“En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het al volliep. En Hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen.” Markus 4:37,38

Alle krachten van de afval verenigd

In satans raadsvergaderingen werd besloten dat Hij (Christus) overwonnen moest worden. Geen mens was in de wereld gekomen zonder aan de macht van de bedrieger te ontsnappen. Alle krachten van het verbond van het kwaad werden op Zijn spoor gezet om tegen Hem te strijden, en zo mogelijk Hem te overwinnen.

De felste en diepst gewortelde vijandschap werd gezet tussen het zaad van de vrouw en de slang. De slang zelf maakte Christus tot het mikpunt van elk hels wapen…

Het leven van Christus was een voortdurende strijd tegen satanische machten. Satan verzamelde alle krachten van de afval tegen Gods Zoon. De strijd nam toe in felheid en kwaadaardigheid naarmate de prooi hem telkens weer ontkwam.

Satan viel Christus door elke denkbare vorm van verzoeking aan.

De Zoon van God werd bij elke stap door de machten der duisternis aangevallen