“Waarom toch heeft u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God!” Handelingen 5:4

Heiligheid van geloften en eden

De mensen moeten worden doordrongen van de heiligheid van hun eden en geloften aan het werk van God. Zulke geloften worden over het algemeen niet even bindend gezien als de promesse van man tot man. Maar is een gelofte minder heilig en bindend omdat deze aan God is gedaan? Zal een christen de verplichting, waaraan hij zijn woord heeft gegeven, veronachtzamen, omdat er bepaalde technische termen aan ontbreken en zoiets niet door een wet kan worden bekrachtigd?

Geen enkele wettige aantekening of verplichting is meer bindend dan een gelofte, gedaan aan Gods werk.