De belofte wordt niet vertraagd

“De HEERE vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.” 2 Petrus 3:9

De grens van goddelijke verdraagzaamheid

God is lankmoedig, en wil niet dat sommigen verloren gaan, maar er is een grens aan Zijn verdraagzaamheid en als die grens is overschreden, is er geen tweede kans. Zijn toorn zal ontbranden en Hij zal zonder genade verdelgen.

Als mensen, die macht hebben, hun medemensen verdrukken en beroven en er geen aardse rechtbank te vinden is die recht doet, zal God tussenbeide komen ten behoeve van hen die zich niet kunnen verdedigen. Hij zal elke daad van onderdrukking bestraffen.

Geen aardse wijsheid kan boosdoeners beveiligen tegen de oordelen des hemels. En als mensen hun vertrouwen stellen in aardse machten in plaats van in hun Maker, als ze zich vol trots en zelfvertrouwen verheffen, zal God op Zijn eigen tijd hen veracht maken.