Gods volk koestert geen zondige verlangens

Nu, terwijl onze Hogepriester voor ons verzoening doet, moeten wij proberen volmaakt in Christus te worden. De Heiland kon zelfs niet in Zijn denken ertoe gebracht worden, aan de macht van de verzoeking toe te geven. De satan ontdekt in het hart van mensen een aanknopingspunt, waarmee hij voet aan de grond kan krijgen. Mensen koesteren het één of andere zondige verlangen. En daardoor krijgen zijn verleidingen kracht. Maar Christus zei van zichzelf:

“De vorst van deze wereld komt en heeft geen macht over Mij.”

Johannes 14:30

De satan kon in de Zoon van God niets vinden, waardoor hij de overwinning kon behalen. Jezus hield de geboden van Zijn Vader. Hij had geen enkele zonde, waar de satan voordeel uit kon halen. Dat moet ook onze positie zijn, willen we in de tijd der benauwdheid staande blijven.