Crisis Op Komst!

De wereld wordt inmiddels al jaren voorgehouden dat er een enorme Klimaat-Crisis op komst is. Iedereen MOET overtuigt zijn of worden van het idee dat de mensheid deze aarde aan het vernietigen is, voornamelijk vanwege de uitstoot van CO2. Ruimte voor een natuurlijke vorm van ‘klimaat-verandering’ wordt niet meer gegeven… De ‘Klimaat-Ontkenners’ werden al door Paus Franciscus terecht gewezen. “Zij moeten naar de wetenschappers luisteren!” Nu krijgt het Vaticaan een enorme steun in de rug vanuit de jongere generaties die, door alles wat ze horen vanuit het onderwijs en de media, volledig overtuigt zijn van het ‘feit’ dat verstrekkende maatregelen nodig zijn om het tij te keren.

De ‘koningin’ van de ‘klimaat-staking’, Greta Thunberg, roept de zelfde woorden als de paus; “De politici moeten naar de wetenschappers luisteren.” Dat deze Greta, en de generatie die zij vertegenwoordigt, het serieus menen, wordt wel duidelijk als men de enigszins dreigende taal hoort die ze gebruikt. “Hoe durven jullie” en “Wij zullen jullie nooit vergeven” zijn woorden die iets openbaren van de extremistische grondslag van deze beweging.

 

 

Niet dat Greta iets te verwijten valt hoor! Dit is het logische gevolg wanneer men een totale generatie opvoed met een bepaald gedachtegoed. Er is een demonische agenda die opgelegd wordt aan de wereld en deze leidt uiteindelijk tot een crisis die beschreven is in Openbaring 13:15-17

En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.
En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd,
en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.

Een les uit het verleden

Wist u dat het lang geleden mogelijk ook al eens heel ernstig mis gegaan is? Toen dacht men dat het offeren van kinderen aan de ‘goden’, de weers-extremen zou verminderen. Lang voor het idee van ‘klimaatverandering door CO2’, waren er in Peru ook ieder jaar zeer extreme weersomstandigheden. Deze natuurlijke klimaatveranderingen waren het gevolg van, wat wij nu kennen als, ‘El NiƱo’ (‘De kleine jongen’). Dat dit extreme fenomeen deze bijzondere naam gekregen heeft, krijgt na het bekijken van dit nieuwsbericht wel een bijzonder droevige betekenis…

Gevolgen van Klimaat-Hysterie

 

 

Hoever zal het deze keer komen? Hoever zal deze wanhopige generatie gaan om ‘het tij te keren’? De Bijbel zegt dat ook in de laatste crisis, aan het einde der tijden, vervolging en de doodstraf ingezet zullen worden tegen Gods trouwe gelovigen… Maar de Bijbel voorzegt ook grote blijdschap en troost voor hen die staande blijven in geloof en in waarheid!

En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.

Openbaring 20:4

Mag dit onze hoop zijn terwijl wij uitzien naar Jezus Zijn komst!