De strijd tegen ons eigen ik gaat door

Zolang de satan regeert, moeten wij ons eigen ik onderwerpen, en zonden waar we vaak last van hebben overwinnen, ons leven lang. We kunnen nooit stoppen. Er is geen punt, waarop we kunnen zeggen: nu heb ik alles bereikt. Heiliging is het resultaat van levenslange gehoorzaamheid.

We moeten voortdurend strijden tegen ons denken, dat op het vlees gericht is. We hebben hulp nodig van de zuiverende invloed van Gods genade. Die verheft ons denken en geeft ons, reine en heilige gedachten.

We kunnen in gedachten een onwerkelijke wereld creƫren, of een ideale gemeente schilderen, waar verzoekingen van de satan ons niet langer schaden. Maar die volmaaktheid bestaat alleen in onze fantasie.

Als mensen ‘heilig vlees’ ontvangen, blijven ze niet op aarde, maar worden in de hemel opgenomen. Hoewel onze zonden in dit leven vergeven worden, worden haar gevolgen niet volledig weggedaan. Pas bij Zijn komst zal het Christus zelf zijn…

“Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.”

Filippenzen 3:21