Iedereen heeft gezondigd

Doeltreffendheid van het bloed van Christus

Gode zij dank dat Hij, Die Zijn bloed voor ons vergoten heeft, leeft om te bidden, om een voorspraak te zijn voor ieder die Hem aanneemt.

“Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.”

Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. Het spreekt van betere dingen dan het bloed van Abel, want Christus leeft altijd om voor ons te bidden. Wij moeten ons altijd de doeltreffendheid van het bloed van Christus voor ogen houden. Dat bloed, dat het leven reinigt en in stand houdt, is onze hoop, als wij er in levend geloof aanspraak op maken. Wij moeten de onschatbare waarde ervan steeds meer op prijs stellen, want het spreekt alleen voor ons als wij door geloof aanspraak maken op de verdiensten ervan, door het geweten rein, in vrede met God te bewaren.

Dit wordt voorgesteld als het vergeving-brengende bloed, onlosmakelijk verbonden met de opstanding en het leven van onze Verlosser, geïllustreerd door de eeuwig stromende rivier, die uit de troon van God ontspringt, het water van de rivier des levens.