Ze zullen zich keren tot verzinsels en hun eigen begeertes

De Waarheid veranderen in een leugen

Niemand mag de waarheid de duimschroeven aanleggen door goedkope ideeën, door een gedwongen, mystieke constructie in het Woord te leggen. Zo lopen zij gevaar Gods Woord te veranderen in een leugen.
Er zijn mensen die diep in hun hart door Gods Geest moeten worden aangeraakt. Dan zal de boodschap voor deze tijd voor hen een opdracht zijn. Zij zoeken dan niet naar menselijke toetsen, naar iets dat nieuw en vreemd is. De Sabbat van het vierde gebod is de toets voor deze tijd…

De Sabbat van het vierde gebod is de toets voor deze tijd…

Onder mensen is een brandend verlangen om beslag te leggen op iets nieuws, al zou dit heel goedkoop zijn. De Here wil niet dat onze geest zich bezighoudt met dingen die niet baten, met zoeken naar iets dat nooit te vinden is.

Hij wil dat wij streven naar een zuivere, reine ziel, een ziel gewassen en wit gemaakt in het bloed van het Lam. Het witte kleed van Christus’ gerechtigheid dat de zondaar toegang verleent tot de tegenwoordigheid van heilige engelen.

Niet de kleur van zijn haar, maar zijn volmaakte gehoorzaamheid aan al Gods geboden opent de poorten van de Heilige Stad voor hem.

Getrouwheid in het dienen

Paulus heeft zijn loop haast beëindigd en hij wil dat Timotheüs zijn plaats zal innemen, de gemeenten beschermend tegen de fabelen en ketterijen waarmee satan en zijn werktuigen willen proberen hen van de waarheid af te voeren. Hij geeft hem de raad om werelds streven en verwikkelingen te mijden, wat hem zou verhinderen zich volledig aan Gods werk te wijden. Hij moet blijmoedig tegenstand, smaad en vervolging verdragen, waaraan zijn getrouwheid hem bloot zou stellen. Hij moet zijn dienst ten volle verrichten en alles in het werk stellen om aan zijn medemensen goed te doen.