Wees waakzaam voor menselijke drogredenen

De natuurlijke koppigheid van het menselijk hart weerstaat het licht van de waarheid. De natuurlijke trots op eigen mening leidt tot een onafhankelijk oordeel en een zich vastklemmen aan menselijke ideeën en wijsbegeerten. Sommigen lopen constant gevaar in hun geloof aan het wankelen te worden gebracht door het verlangen origineel te zijn. Ze wensen nieuwe en vreemde waarheden te vinden en te brengen, om een nieuwe boodschap voor de mensen te hebben; maar een dergelijk verlangen is een valstrik van de vijand om de geest gevangen te nemen en van de waarheid af te leiden.

Ze wensen nieuwe en vreemde waarheden te vinden en te brengen, om een nieuwe boodschap voor de mensen te hebben; maar een dergelijk verlangen is een valstrik van de vijand om de geest gevangen te nemen en van de waarheid af te leiden.

Wij zullen in ons leven de een na de ander naar voren zien komen met nieuwe theorieën wat betreft de waarheid en onverschillig wat de invloed van de presentatie van dergelijke theorieën op de geest van de toehoorders mag zijn, zullen zij aan het werk gaan om hun ideeën te propageren, zelfs al zouden deze leerstellingen tegengesteld zijn aan het geloof.

Leugen met Waarheid vermengd

Naarmate wij het einde van de tijd naderen, zal de leugen zozeer met de waarheid worden vermengd, dat alleen zij, die door de Heilige Geest geleid worden, in staat zullen zijn om waarheid van dwaling te onderscheiden. Wij moeten alles in het werk stellen om ons te houden aan de weg des Heren. In geen geval moeten wij ons van Zijn leiding afwenden om ons vertrouwen in mensen te stellen.

De engelen van de Here zijn aangewezen om nauwgezet de wacht te houden over hen die op de Here vertrouwen en deze engelen moeten onze bijzondere hulp zijn in elk noodgetij.

Elke dag moeten wij tot de Here komen in de volle zekerheid des geloofs en naar Hem opzien voor wijsheid…

Zij, die door het Woord des Heren worden geleid, zullen met absolute zekerheid onderscheid kunnen maken tussen leugen en waarheid, tussen zonde en gerechtigheid.