Kennis en wetenschap moeten door de Heilige Geest leven worden ingeblazen

Alleen wanneer zij onder de volledige controle van de Geest van God worden gebracht, worden iemands talenten ten volle bruikbaar gemaakt. De voorschriften en beginselen van het geloof zijn de eerste stappen in het verkrijgen van kennis. Ze liggen helemaal aan de basis van waar onderwijs. Kennis en wetenschap moeten door de Heilige Geest leven worden ingeblazen, zodat zij kunnen dienen voor de meest nobele doeleinden.

Alleen een christen kan kennis op de juiste manier gebruiken. Om de wetenschap volledig op waarde te kunnen schatten, moet zij vanuit een gelovig standpunt worden bekeken. Dan zal iedereen de God van de wetenschap aanbidden. Een hart dat door Gods genade is veredeld, kan de werkelijke waarde van onderwijs het best begrijpen. De eigenschappen van God, zoals die in Zijn geschapen werken zichtbaar zijn, kunnen we alleen waarderen wanneer we de Schepper kennen.

Leraren moeten niet alleen op de hoogte zijn van de theorie van de waarheid. Ze moeten uit ervaring de weg van de heiligmaking kennen, zodat zij de jeugd tot de bronnen van de waarheid kunnen leiden: naar het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt. Kennis is alleen macht tot het goede, wanneer deze met ware vroomheid verbonden is. Een ziel die van het eigen ik leeggemaakt is, zal nobel zijn. Christus, Die door het geloof in ons hart woont, zal ons in Gods ogen wijs maken.