Geboren uit water en Geest

“Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.” Johannes 3:5

Het bewijs van een nieuw hart

Menigeen struikelen vooral over deze zinsnede “een nieuw hart”. Ze weten niet wat dat zeggen wil. Ze zien uit naar een speciale verandering in hun gevoelens. Dit noemen zij bekering. Duizenden zijn gestruikeld over deze dwaling tot hun eigen verderf, omdat ze niet de uitdrukking hebben begrepen:

“Gij moet opnieuw geboren worden.”

Satan brengt de mensen ertoe te denken dat ze bekeerd zijn, omdat ze een gevoel van extase hebben ervaren. Maar hun leven verandert niet. Hun daden zijn dezelfde als voorheen. Hun leven openbaart geen goede vruchten. Ze bidden lang en veel, en wijzen steeds naar de gevoelens die ze toen en toen hadden. Maar ze leiden geen nieuw leven. Ze zijn misleid. Hun ervaring gaat niet dieper dan alleen een gevoel. Ze bouwen op zand, en als de stormwinden komen, wordt hun huis weggesleurd…

Hun ervaring gaat niet dieper dan alleen een gevoel…

Als Jezus het heeft over het nieuwe hart, bedoelt Hij het denken, het leven, het hele wezen. Een verandering van hart betekent zich terugtrekken van de liefde voor de wereld en zich vastklemmen aan Christus.

Een nieuw hart hebben, wil zeggen: een andere geestesgesteldheid, nieuwe doelstellingen, nieuwe drijfveren.

Wat is het bewijs van een nieuw hart?

Een veranderd leven. Er is een dagelijks sterven van de eigenliefde en trots!