Satan bestudeert de geest

Satan is al duizenden jaren aan het experimenteren met de eigenschappen van de menselijke geest. En hij heeft die goed leren kennen. Door zijn subtiele werking in deze laatste dagen bindt hij de menselijke geest aan de zijne, en blaast hem zijn gedachten in. En hij doet dit op zo’n bedrieglijke manier, dat de mensen die zijn leiding aanvaarden niet eens weten, dat zij door hem geleid worden om zijn wil te doen. De grote misleider hoopt de geest van mannen en vrouwen zó te misleiden, dat alleen zijn stem nog gehoord wordt.

Satan is meester in subtiele trucs

Satan probeert de menselijke geest voortdurend met zijn subtiele trucs te beïnvloeden. Hij is een meesterbrein. Dat heeft hij van God ontvangen. Maar hij heeft zich met al zijn nobele eigenschappen verlaagd om zich tegen de raadslagen van de Allerhoogste te verzetten en om die te verijdelen.

Satan komt in vermomming

De plannen en listen van satan lokken ons aan alle kanten. Wij moeten steeds onthouden, dat hij in vermomming tot ons komt. Hij verbergt de motieven en het karakter van zijn verzoekingen. Hij komt in lichtgewaden, ogenschijnlijk in zuiver engelengewaad, zodat we niet zullen merken, dat hij het is. Wij moeten grote voorzichtigheid betrachten, zodat we zijn listen grondig kunnen onderzoeken, anders worden we misleid.