Geboren uit water en geest

‘Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan het Koninkrijk van God niet binnengaan.” Johannes 3:5

Genade niet geërfd

De oude natuur die naar het vlees geboren is, kan het Koninkrijk van God niet beërven. De oude wegen, erfelijke neigingen en gewoonten moeten worden opgegeven, want genade wordt niet geërfd. De wedergeboorte bestaat uit het bezitten van nieuwe drijfveren, een nieuwe smaak, nieuwe neigingen. Zij die door de Heilige Geest tot een nieuw leven zijn geboren, hebben deel gekregen aan de goddelijke natuur en zullen in al hun gewoonten en bezigheden het bewijs leveren van hun verhouding tot Christus.

Als mensen die beweren dat ze christenen zijn, al hun natuurlijke gebreken in karakter en gesteldheid behouden, in hoeverre verschilt hun instelling dan van die van een wereldling?

Zij stellen de waarheid niet op prijs als iets dat heiligt en verfijnt. Zij zijn niet wedergeboren!

Zuivere godsdienst een beeld van Christus

Zuivere godsdienst is een beeld van Christus. Een godsdienst die gebouwd is op zelfvertrouwen en zelfzucht, is waardeloos. De echte christen is een volgeling van Christus. Dit volgen betekent, in het licht wandelen. Het hart moet openstaan om de hemelse Gast te ontvangen. Zolang het hart is gesloten voor Zijn binnenkomst kan daarin geen blijvende vrede wonen. Er kan geen zonneschijn binnen de vertrekken van de ziel komen om de wolken van nevel te doorbreken.

God sluit geen compromis met de zonde

Een echte bekering verandert erfelijke en aangekweekte neigingen tot het het kwaad. De godsdienst van God is een sterk weefsel, samengesteld uit ontelbare draden, met tact en bekwaamheid samengeweven. Alleen de wijsheid, afkomstig van God, kan dit werk voltooien. Er zijn heel wat soorten stof die in het begin heel mooi lijken, maar ze kunnen de toets niet doorstaan. Door het wassen worden ze lelijk. De kleuren blijven niet. Onder de zomerhitte vergaan ze en verbleken. De stof kan geen ruwe behandeling doorstaan.

Zo is het ook met de godsdienst van velen. Als de schering en inslag van het karakter de toets van onderzoek niet doorstaan, is het materiaal, waaruit het is samengesteld, waardeloos. De pogingen om het oude kleed te herstellen met een nieuw stuk stof, verbeteren de zaken niet; want het oude, dunne materiaal scheurt van het nieuwe af, waardoor de scheur erger wordt dan daarvoor. Oplappen helpt niet. De enige manier is het oude kleed helemaal weg te doen en zich een geheel nieuw kleed aan te schaffen.

Het plan van Christus is het enig veilige plan. Hij zegt: “Zie, Ik maak alle dingen nieuw.” “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping.” Christus moedigt niemand aan te menen dat Hij een opgelapt karakter zal aannemen, iets dat grotendeels bestaat uit het eigen ik, en daarbij iets van Christus. Dit is de situatie van de gemeente van Laodicea. In het eerst schijnt er iets van het eigen ik en iets van Christus  aanwezig te zijn. Maar al spoedig is het alleen maar ‘IK’ en niets van ‘CHRISTUS’.

De wortel van zelfzucht is openbaar. Deze blijft groeien, graaft zijn wortels steeds dieper, tot de takken vol zitten  met verwerpelijke vruchten. Christus ziet met ontfermende tederheid neer op allen die zulke ingewikkelde karakter hebben., Mensen met een dergelijk karakter hebben zo’n zwakke verbinding met Christus, dat deze volledig waardeloos is.

Een lapjeswerk karakter niet aanvaardbaar

Een godsdienst van lapjeswerk heeft niet de minste waarde bij God. Hij vraagt het gehele hart. Er mag geen deel gereserveerd worden voor de ontwikkeling van geërfde of aangekweekte neigingen tot het kwaad. Een godsdienst die ruw, streng, verwaand, zelfzuchtig is, die op zelfzuchtige, eigen belangen let en die er toch op toeziet dat anderen onzelfzuchtig zullen zijn, is een gruwel in Gods oog.

Velen leiden dagelijks een dergelijk leven, maar dit is een verkeerde voorstelling van het karakter van Christus.