“Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.” 2 Korinthe 3:18

Aanschouw Christus door Zijn leven te bestuderen

Christus aanschouwen wil zeggen, Zijn leven bestuderen zoals dat in Zijn Woord wordt beschreven. Wij moeten graven naar de waarheid als naar verborgen schatten. Wij moeten onze ogen op Christus richten. Als wij Hem aannemen als onze persoonlijke Zaligmaker, geeft dit ons vrijmoedigheid om tot de troon der genade te naderen.

Wij worden veranderd door aanschouwing en gaan in zedelijk opzicht op in Hem, die volmaakt van karakter is. Door Zijn toegerekende gerechtigheid te ontvangen, door de herscheppende kracht van de Heilige Geest, worden wij aan Hem gelijk. Het beeld van Christus wordt gekoesterd en neemt de gehele mens gevangen.

Streven om te worden als Christus

De zoeker naar waarheid die op Christus ziet met het doel om Hem gelijk te worden, ziet de volmaaktheid van de beginselen van Gods wet en hij wordt onvoldaan over alles, behalve volmaaktheid. Door zijn leven te verbergen in het leven van Christus, ziet hij dat de heiligheid van Gods wet tot uiting komt in het leven van Christus en steeds ernstiger streeft hij ernaar om te worden zoals Hij.

Te allen tijde kan strijd worden verwacht, want de verzoeker ziet, dat hij een van zijn onderdanen verliest. Er moet gestreden worden tegen de eigenschappen die satan voor eigen gebruik heeft gesterkt. De mens ziet waartegen hij te strijden heeft – een vreemde macht, tegengesteld aan de gedachte om de volmaaktheid die Christus aanbiedt, te verkrijgen. Maar in Christus is een reddende kracht die voor hem de overwinning in de strijd kan behalen. De Heiland zal hem sterken en helpen, als hij om genade en kracht komt smeken.

Als Christus boven het eigen ik wordt geplaatst, wordt het heerlijke beeld van de Heiland in de gelovige weerkaatst…

Pas als het eigen ik op het altaar van zelfopoffering is gelegd, wordt Christus in het karakter weerkaatst. Als het eigen ik wordt begraven en Christus op de troon van het hart zit, vindt er een openbaring van beginselen plaats, die de zedelijke atmosfeer, die de ziel omringt, zal ophelderen.