Listig binnendringen tegenover open, frontale aanval

Als satan het Christendom open en frontaal zou aanvallen, zou dit christenen onmiddellijk aan de voeten van hun machtige Verlosser brengen, Die alleen in staat is, de tegenstander op de vlucht te jagen. In het algemeen doet satan dit niet. Hij is listig en weet, dat de meest doeltreffende weg voor hem om zijn doelen te bereiken is, de arme, gevallen mens in de gedaante van een lichtengel te benaderen. In deze vermomming werkt hij in op onze geest, om die van het veilige en rechte pad weg te lokken. Hij is er altijd op uit om het werk van Christus te imiteren en zo zijn eigen macht en aanspraken te verwezenlijken.

Hij leidt misleide stervelingen ertoe, volgens wetenschappelijke principes verklaringen te vinden voor de werken en wonderen van Christus. Hij laat die hun toekijken, alsof ze het resultaat zijn van menselijk vernuft en menselijke kracht. In de geest van velen zal hij uiteindelijk op deze manier alle werkelijk geloof in Christus als de Messias, als de Zoon van God, vernietigen.

Jonge geesten: zijn speciale doel

Het is in deze laatste dagen het speciale werk van satan om de geest van de jeugd in bezit te nemen, om hun gedachten te verderven en om hun hartstochten aan te wakkeren. Ze zijn allemaal vrij in hun morele keuzes. En daarom moeten ze hun gedachten in de juiste banen leiden.