“Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden.” 1 Korinthe 13:1

Lees dit hoofdstuk elke dag!

Lees dit hoofdstuk elke dag, en doe daaruit troost en kracht op. Leer daaruit de waarde die God plaatst op een geheiligde, uit God geboren liefde en laat die les diep in uw hart doordringen. Leer, dat christelijke liefde uit God is en dat zonder deze liefde alle andere hoedanigheden waardeloos zijn.,

Een uiting van gehoorzaamheid

In het dertiende hoofdstuk van 1 Korinthe omschrijft de apostel Paulus de ware christelijke liefde… Dit hoofdstuk is een uiting van de gehoorzaamheid van allen die God liefhebben en Zijn geboden bewaren. Het wordt in werking gebracht in het leven van elke ware gelovige.

God houdt de weegschaal

Voor God telt niet de vlotte spreker, het scherpe intellect. Het oprechte doel, de diepgaande godsvrucht, liefde voor de waarheid en de vreze Gods hebben een invloed die telt. Een getuigenis uit het hart, dat van lippen zonder bedrog komt, vol geloof en nederig vertrouwen, wordt door God even kostbaar als goud gezien, al komt het door een stamelende tong; terwijl de vlotte woorden, de welsprekendheid van iemand, aan wie grote talenten zijn toevertrouwd, maar die tekort schiet in waarachtigheid, in vastbeslotenheid, in reinheid en onzelfzuchtigheid, als schallend koper of een rinkelende cimbaal zijn.

Hij kan geestige dingen zeggen, amusante anekdotes vertellen en op het gevoel werken; maar de geest van Christus is niet in dit alles. Al deze dingen kunnen ongeheiligde harten bevredigen, maar God houdt in Zijn hand de weegschaal waarin de woorden, de geest, de oprechtheid, de toewijding gewogen worden en Hij noemt dit alles lichter dan ijdelheid.