Satan controleert een geest, die niet door de Heilige Geest geleid wordt

Weinigen geloven, dat de mensheid zo diep is gezonken, als zij in werkelijkheid gezonken is. Weinigen geloven, dat zij zó door en door slecht is, en zich zo wanhopig verzet tegen God, als in werkelijkheid het geval is.

“Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet.”

Romeinen 8:7

Als de geest niet onder de directe invloed van de Geest van God staat, kan satan hem naar believen vormen. Alle vermogens van de rede die hij controleert, zal hij sensueel maken. Hij is het tegenovergestelde van God: in zijn smaak, standpunten, voorkeuren, in wat hij wel en niet fijn vindt, en in zijn keuzes en streven. Hij heeft geen plezier in waar God van houdt, of wat Hij goedkeurt. Maar hij geniet van de dingen die Hij veracht. Daarom handelt hij zó, dat hij God ermee kwetst.

Dit leidt tot strijd met de mensen, die op de weg van de Heer willen wandelen. Zij (de mensen die zich tegen de waarheid verzetten) zullen licht duisternis noemen, en duisternis licht; goed kwaad, en kwaad goed.

“Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad;
die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis;
die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter.”

Jesaja 5:20