Lichaam, geest, hart: onder Gods controle

Hij die God waarlijk liefheeft en vreest; die met een ondubbelzinnig doel ernaar streeft om Zijn wil te doen, zal zijn lichaam, zijn geest, zijn hart, zijn ziel, zijn kracht in dienst van God stellen. Zó was het met Henoch. Hij wandelde met God. Zij die vastbesloten zijn om de wil van God tot de hunne te maken, moeten God in alles dienen en behagen. Dan zal het karakter harmonieus en goed uitgebalanceerd zijn, consistent, opgewekt en oprecht.

Eigenschappen van de geest moeten het lichaam regeren

Ware scholing omvat het hele wezen. Zij leert het juiste gebruik van iemands persoon. Zij stelt ons in staat om zo goed mogelijk gebruik te maken van de hersenen, de botten en de spieren van het lichaam, geest en hart. De eigenschappen van de geest moeten, als de hogere krachten, het koninkrijk van het lichaam regeren. De natuurlijke lusten en hartstochten moeten onder controle van het geweten en van de geestelijke neigingen worden gebracht. Christus staat aan het hoofd van de mensheid. En het is Zijn bedoeling, ons in Zijn dienst te leiden op hoge en heilige paden van zuiverheid. Door de wonderlijke werking van Zijn genade moeten wij volmaakt in Hem gemaakt worden.