Trachten aan de maatstaven van de wereld te voldoen

Er zijn velen van wie het hart pijn lijdt onder een lading zorgen, omdat zij aan de maatstaf van de wereld trachten te voldoen. Zij hebben gekozen om haar te dienen, hebben haar verwarring geaccepteerd, haar gewoontes overgenomen. Zo is hun karakter beschadigd, en hun leven vermoeiend geworden. Om de ambitie en de wereldse verlangens te bevredigen verwonderen zij hun geween en halen een extra lading wroeging over zich heen. De voortdurende zorgen putten de levenskrachten uit.

Onze Heer verlangt van hen dat zij dit slavenjuk afleggen. Hij nodigt hen uit om Zijn juk te aanvaarden. Hij zegt:

“Mijn juk is zacht en Mijn last is licht”

 Mattheüs 11:30

Hij vraagt hun om eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid te zoeken. En Zijn belofte is, dat alles wat zij voor dit leven nodig hebben toegevoegd zal worden.

Zorgen maken is blind en kan de toekomst niet onderscheiden. Maar Jezus ziet het einde van het begin. In elke moeilijkheid heeft Hij Zijn weg bereid om verademing te brengen.

Geloof kan onoverwinnelijk zijn

Maakt u geen zorgen. Door op de schijn te letten en te klagen als er moeilijkheden en druk komen, toont u een ziekelijk, verzwakt geloof. Laat door uw woorden en uw werken zien, dat uw geloof onoverwinnelijk is. De Heer is rijk aan hulpbronnen. Hij is de eigenaar van de wereld. Kijk naar Hem die licht heeft en kracht en doeltreffendheid. Hij zal iedereen zegenen die licht en liefde tracht door te geven.