“Is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd, toen hij Izak, zijn zoon, op het altaar offerde?
Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden.”

Jakobus 2:21, 22

Wij moeten meer van Jezus hebben, en veel minder van ons eigen ik. We hebben een kinderlijke eenvoud nodig, waarin we al onze verlangens aan de Heer vertellen en geloven, dat Hij in Zijn rijkdom, goedheid en liefde in onze noden zal voorzien.

“Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.
Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.
En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid”

Johannes 14:14-16

“Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.”

Johannes 14:21

Dit is de enige betrouwbare karaktertest. Door de wil van God te doen leveren we het beste bewijs, dat wij God liefhebben, en Jezus Christus die Hij gezonden heeft. Vaak herhaalde liefdesverklaringen aan God zijn zonder waarde, tenzij die liefde in de praktijk van ons leven zichtbaar gemaakt wordt. Liefde tot God is niet slechts een gevoel. Het is een levende en werkzame kracht. De mens die de wil van zijn hemelse Vader doet, toont aan de wereld dat Hij God liefheeft. De vrucht van zijn liefde is zichtbaar in goede werken…

De apostel Jakobus heeft gezien, dat er gevaren schuilgingen in het naar voren brengen van het onderwerp rechtvaardigmaking uit geloof. En hij heeft zich ingespannen om aan te tonen, dat werkelijk geloof niet kan bestaan zonder de bijbehorende werken. Hij haalt de ervaring van Abraham aan. Hij zegt:

“Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden?”

Jakobus 2:22

Dit werkelijk geloof werkt werkelijk in de gelovige. Geloof én gehoorzaamheid zorgen samen voor een stevige en waardevolle ervaring. Er bestaat een geloof dat geen redding brengt. Het Woord zegt, dat de boze geesten ook geloven, en zij sidderen. Het zogenaamde geloof, dat niet uit liefde werkt en de ziel zuivert, kan geen mens rechtvaardigen. De apostel zegt:

“U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof.”

Jakobus 2:24

Abraham geloofde God. Hoe weten wij dat hij geloofde? Zijn werken getuigden van het karakter van zijn geloof, en zijn geloof werd hem tot gerechtigheid gerekend. Wij hebben in onze tijd het geloof van Abraham nodig, om de duisternis te verlichten, die zich rond ons samenpakt en het aangename zonlicht van Gods liefde buitensluit, waardoor geestelijke groei belemmerd wordt. Ons geloof moet rijk aan goede werken zijn; want geloof zonder werken is dood. Elke plicht die u vervult en elk offer dat in Jezus’ naam wordt gebracht, levert een oneindig grote beloning op. God spreekt en geeft Zijn zegen juist in het vervullen van onze plicht.