Zij die Jezus liefhebben, en de zielen voor wie Hij is gestorven, zullen zó handelen, dat de vrede bewaard kan blijven. Maar zij moeten oppassen, dat zij bij hun inspanningen om tweedracht te voorkomen de waarheid niet uitleveren, zodat zij in het afwenden van verdeeldheid de principes opofferen. Ware broederschap kan nooit bewaard worden door het sluiten van compromissen over de waarheid. Wanneer christenen het model benaderen dat op Christus lijkt, en zuiver worden in hun geest en in hun handelen, zullen zij het gif van de slang gaan voelen. De tegenstand van de kinderen van de ongehoorzaamheid wordt opgeroepen door een christen die geestelijk is…

Die vrede en harmonie, die tot stand worden gebracht door wederzijdse concessies die alle meningsverschillen moeten voorkomen, zijn die naam niet waardig. Op het punt van verschillende meningen tussen mens en mens dienen soms compromissen gesloten te worden. Maar er mag nooit één jota van de principes worden opgeofferd om harmonie te krijgen.