Oppervlakkige stof zorgt voor een ziekelijke fantasie

Er zijn velen onder onze jeugd die God met superieure capaciteiten heeft begiftigd. Hij heeft hen de allerbeste talenten gegeven. Maar hun vermogens zijn slap geworden, hun geest is verward en verzwakt. En jaren lang zijn zij niet gegroeid in genade en in kennis van de redenen van ons geloof, omdat zij toegegeven hebben aan hun last in het lezen van verhalen, het kijken naar tv; films, series etcetera en het spelen van computerspelletjes.  Zij hebben net zoveel moeite om hun zucht naar zulke oppervlakkige ‘stof’ te beheersen, als de dronkaard heeft om zijn lust naar bedwelmende drank te beheersen.

Zij zouden vandaag  efficiënte medewerkers kunnen zijn, maar hun talenten zijn zó verdraaid, dat zij verstandelijk aan spijsverteringsziekte lijden.

Als gevolg daarvan zijn ze waar dan ook ongeschikt voor een verantwoordelijke positie. De fantasie is ziek. Ze leven een onwerkelijk leven. Ze zijn ongeschikt voor de praktische plichten van het leven. En wat het meest trieste en ontmoedigende is; ze hebben alle lust in degelijke Bijbelstudie verloren.

Ze zijn verdwaasd en betoverd door on-geestelijk voedsel.

Wij staan aan de grenzen van de eeuwige wereld, laten wij ons voorbereiden op het eeuwige leven. Wij en onze kinderen.