“Toen zei Daniël tegen de kamerheer die het hoofd van de hovelingen had aangesteld over Daniël, Hananja, Misaël en Azarja: Stel uw dienaren toch tien dagen op de proef, en laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten, en water, zodat we dat drinken.”

Daniël 1:11,12

Daniël had best een plausibele reden kunnen geven om van zijn strikt gematigde gewoonten af te stappen. Maar de goedkeuring van God was hem dierbaarder dan gunst van de machtigste potentaat ter wereld – dierbaarder zelfs dan zijn leven…

Daniël vroeg, of de zaak beslist mocht worden door een proef van tien dagen – een korte periode waarin de Hebreeuwse jongeren toegestaan werd om eenvoudig voedsel te eten, terwijl hun metgezellen deel hadden aan de lekkernijen van de koning. De Heer zag goedkeurend neer op de standvastigheid en de zelfverloochening van de Hebreeuwse jongeren, en Hij vergezelde hen met Zijn zegen.

Het leven van Daniël is een geïnspireerd voorbeeld van wat een geheiligd karakter uitmaakt. Het is voor iedereen een les, en vooral voor jonge mensen. Het zich strikt houden aan de eisen die God stelt, is weldadig voor de gezondheid naar lichaam en geest. Om zedelijk en  intellectueel aan de hoogste maatstaven te kunnen voldoen, is het nodig om wijsheid en kracht van God te zoeken, en om strikte zelfbeheersing te betrachten in alle gewoontes in je leven.

In de ervaring van Daniël en zijn vrienden hebben we een voorbeeld van de triomf van beginselen over de verzoeking om toe te geven aan eetlust. Zij laat ons zien dat jonge mensen door godsdienstige beginselen triomferen over de zucht van het vlees en trouw blijven aan de eisen die God stelt, zelfs al kost dit hun een groot offer.

Wat zou er gebeurd zijn, als Daniël en zijn vrienden het op een akkoordje hadden gegooid met die heidense functionarissen, waren gezwicht voor de druk van het ogenblik, en volgens de gewoonten van de Babyloniërs hadden gegeten en gedronken? Die ene keer van voorbijgaan aan hun beginselen zou hun gevoel voor wat goed is en hun afschuw voor wat verkeerd is hebben verzwakt. Het toegeven aan eetlust zou het opofferen van lichamelijke sterkte, helderheid van verstand en geestelijke kracht tot gevolg hebben gehad. Die ene verkeerde stap had waarschijnlijk tot meerdere geleid, totdat zij, wanneer hun band met de Hemel verbroken zou zijn, door verzoekingen zouden worden meegesleept.

God heeft gezegd:

“Want wie Mij eren, zal Ik eren”

1 Samuël 2:30

Omdat Daniël zich met onwankelbaar vertrouwen aan zijn God vastklampte, kwam de Geest van profetische gave over hem. Terwijl hij door mensen werd onderwezen in de plichten van het leven aan het hof, leerde hij van God de geheimenissen van toekomstige eeuwen te begrijpen, en via beelden gelijkenissen aan komende geslachten de wonderlijke dingen door te geven die in de eindtijd zouden geschieden.