Lessen in karaktervorming

 

Johannes had ooit een meningsverschil met verschillende van zijn broeders over wie van het de grootste zou zijn. Het was niet hun bedoeling dat Jezus hun woorden zou horen. Doch Jezus las wat in hun hart was en gebruikte deze gelegenheid om Zijn discipelen een les in nederigheid te geven. De vermaning was niet alleen bestemd voor deze kleine groep die naar Zijn woorden luisterde, maar ook voor het welzijn van al Zijn volgelingen tot aan het einde der tijden.

“En neergezeten zijnde, riep Hij de twaalven tot Zich en zei tot hen: Als iemand de eerste wil zijn, die zal de allerlaatste zijn, en aller dienaar.” Marcus 9:35

Zij die de geest van Christus bezitten, zullen er niet naar streven een plaats boven hun broeders in te nemen. Zij die in eigen ogen klein zijn, zullen door God hooggeacht worden.

“En Hij nam een kind en plaatse dat in hun midden, omarmde het en zei tot hen: Wie één van de zodanige kinderen ontvangt in Mijn naam, die ontvangt Mij. En wie Mij ontvangt, ontvangt niet Mij, maar Hem, die Mij gezonden heeft.” Marcus 9:36,37

Welk een kostbare les is dit voor alle volgelingen van Christus! Zij die de dagelijkse plichten over het hoofd zien, die barmhartigheid en vriendelijkheid, hoffelijkheid en liefde, zelfs tegenover een klein kind, veronachtzamen, doen ditzelfde tegenover Christus. Johannes voelde de betekenis van deze les en leerde er van.

Bij een andere gelegenheid hadden zijn broer Jakobus en hijzelf een man gezien, die duivelen uitwierp in de naam van Jezus. Omdat hij zich niet bij hun gezelschap had aangesloten, vonden ze dat hij niet het recht had dit te doen en dus verboden ze het hem. Vanuit de oprechtheid van zijn hart vertelde Johannes dit voorval aan zijn Meester. Jezus zei:

“Belet het hem niet; want er is niemand die een kracht doen zal in Mijn naam en kort daarna smadelijk van Mij zal kunnen spreken. Want wie niet tegen ons is, is voor ons.”Marcus 9:39,40

 

Voor deel 2 kun je op de volgende link klikken;

https://www.eendagelijkseopenbaring.nl/2019/03/26/lessen-in-karaktervorming-2/