Kerst en de Bijbel

Ieder jaar worden er in veel gemeenten kerstdiensten gehouden. Een speciale dienst met een feestelijke aankleding en liturgie. Deze dienst wordt bovendien vaak aangegrepen om ook niet-leden aan te trekken, zodat de totale ervaring nog feestelijker en grootser wordt. Kerstmis is zonder twijfel het grootste feest dat wereldwijd gevierd wordt en daarbij is het opmerkelijk dat het onder veel niet-christelijke mensen net zo goed gevierd wordt, als onder de meeste christelijke mensen. Het verschil tussen beide kerst-vierende groepen mensen is echter dat de niet-christen een familiefeest viert met gezelligheid, eten en kadootjes, terwijl de christen meent de geboorte van Jezus Christus te vieren met gezelligheid, eten en kadootjes.

Vraagt God ons om jaarlijks de geboorte van de Messias te vieren?

Waarom lezen we nergens in Gods Woord dat een geboorte van een mens, of van de Zoon van God, ieder jaar gevierd moet worden? Is Jezus überhaupt wel rond 25 december geboren?! Wat weten we, vanuit Gods Woord, over de tijd van het jaar, waarin Immanuel geboren werd? Dit zijn serieuze vragen, die iedere christen, die zijn geloof fundeert op het Woord van God, zichzelf zou moeten stellen! Daarom gaan we in deze overdenking bekijken wat onze Schepper in Zijn Woord bekend gemaakt heeft en of dat in overeenstemming is met de ‘christelijke kerstviering’ rond 25 december.

Het ‘kerkelijk-jaar’ van God de Schepper

In Exodus 23:14-19 geeft God aan Zijn volk de opdracht om driemaal per jaar een feest voor Hem te vieren.

  • Het feest van de ongezuurde broden is het eerste feest van het Bijbelse jaar. “Zeven dagen moet u ongezuurd eten, zoals Ik u geboden heb, op de vastgestelde tijd in de maand Abib,..”. In Exodus 12 geeft de HEERE duidelijk aan dat deze maand de éérste maand is van het ‘kerkelijk-jaar’. Exodus 12:2

Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar.

Het is in deze maand, dat God het Pascha instelt, dat een onderdeel vormt van het feest van de ongezuurde broden. Exodus 12:6,18

U moet het (lam) in bewaring houden tot de veertiende dag van deze maand,..

In de eerste maand moet u ongezuurde broden eten vanaf de avond van de veertiende dag van de maand tot de avond van de eenentwintigste dag van de maand.

We kunnen dus vaststellen dat, vanuit Gods Woord, het jaar een éérste maand heeft. We zullen nu bekijken wanneer deze eerste maand valt. Hiervoor heb ik een stukje uit wikipedia gepakt; “Pesach duurt zeven of acht dagen en begint op de avond van de 15e dag van de maand nisan. Nisan is de eerste maand van het joodse jaar.[1] Elk jaar begint nisan met nieuwe maan. Pesach begint 14 dagen later, dus ongeveer op de dag dat het volle maan is. Deze dag kan in maart of april vallen“.

Nu we dus weten wanneer het Bijbelse jaar begint, ” in maart of april” , gaan we naar het boek Lukas, die een nauwkeurig onderzoek gedaan heeft omtrent alles wat rond Jezus gebeurt is en dit heeft hij geordend beschreven. We beginnen bij Lukas 1:26

In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden…

Voor Lukas was het dus bewezen, anders had hij het niet vermeld in zijn verslag, dat de engel in de zesde maand aan Maria verscheen. Dat Maria ook op dat zelfde moment bevrucht werd, kunnen we opmaken uit Lukas 1:36

En zie, uw nicht Elizabet is eveneens zwanger van een zoon, in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd.

We kunnen dus uit de woorden van Gabriël opmaken dat Elizabet eveneens zwanger is, dus óók zwanger is, net als Maria. Bovendien vermeld hij dat Elizabet in haar zesde maand is. Elizabet moet dus en de éérste maand zwanger zijn geworden. Zoals we eerder gezien hebben, is de eerste maand, de maand van het feest van de ongezuurde broden en het Pesach, welke, naar de gebruikelijke kalender voor onze tijd, valt in maart of april. Met de informatie die we nu hebben, kunnen we dus berekenen in welke maand Jezus ongeveer geboren moet zijn.

Maria werd zwanger in de zesde maand van het Bijbels jaar. Een jaar heeft 12 maanden, dus was Maria 6 maanden zwanger tot het einde van het Bijbelse jaar en dus nog 3 maanden in het volgende jaar. Als we dus nog 3 maanden gaan tellen vanaf maart/april, komen we op juni/juli.

Jezus is geboren in de late lente of de vroege zomer!

We hebben zojuist de maand, of in ieder geval het seizoen berekend, waarin Jezus vlees geworden was, om zo onder ons te zijn. U ziet dat deze Bijbelse berekening ook gelijk verklaart waarom er herders met hun schapen in het veld konden zijn… Een tafereel die onmogelijk in het winter seizoen kon plaats vinden.

Er zullen er velen zijn die deze uitleg ronduit belachelijk vinden, want geloof me, er circuleren tal van berekeningen en theorieën omtrent de geboorte van Jezus. De ene theorie nog ingewikkelder, dan de ander. Het feit blijft echter, dat God de dag van Zijn vlees-wording niet geopenbaard heeft!

Dit brengt ons terug bij de vraag; Vraagt God van ons om de geboorte-dag te verheffen tot één van de grootste feesten van het jaar en plezieren we Hem door dit te doen in de periode dat de dagen weer gaan lengen en het licht van de zon zodoende weer in de wereld komt?

Zou God niet liever zien dat we doen wat Hij wel gevraagd heeft, zoals; Houd Mijn geboden, inclusief Zijn vierde gebod?!

God roept ons op om ons klaar te maken voor Zijn tweede komst!

Daar moet onze focus op liggen, want het uur van Zijn oordeel is gekomen…