‘Maar tevergeefs eren zij Mij’

“Dit volk nadert tot Mij met hun mond en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan; maar tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn.”  Mattheüs 15:8,9

Dwaling als parasieten aan de boom der Waarheid

Satan heeft met bedrieglijke macht gewerkt door tal van dwalingen in te voeren die de Waarheid verduisteren. Een dwaling kan niet op zichzelf bestaan en zou spoedig teniet gaan als die zich niet als een parasiet aan de boom der Waarheid zou hechten.

Dwaling ontleent haar leven aan Gods Waarheid. De overleveringen der mensen hechten zich als zwevende kiemen aan Gods Waarheid en de mensen beschouwen ze als een deel van de Waarheid. Satan krijgt door valse leerstellingen een houvast en boeit het denken van de mensen door hen ertoe te brengen theorieën  vast te houden die geen fundament in de Waarheid hebben.

De mensen leren vrijpostig mensengeboden als leerstellingen en naarmate overleveringen van eeuw tot eeuw worden doorgegeven, verkrijgen ze macht over de menselijke geest. Maar met het verstrijken van de tijd wordt een dwaling geen Waarheid; evenmin maakt het zware gewicht ervan de plant tot een parasiet. De boom der Waarheid draagt zijn eigen ware vruchten door de ware oorsprong en aard te tonen.

De parasiet der dwaling draagt ook zijn eigen vrucht en maakt openbaar, dat de aard ervan verschilt van de plant van hemelse oorsprong.

…met het verstrijken van de tijd wordt een dwaling geen Waarheid…