“Er zijn er die als met dolksteken praten, ondoordacht, maar de tong van de wijzen betekent genezing.” Spreuken 12:18

Woorden betekenen veel

De stem en de tong zijn door God gegeven en als ze op de juiste wijze worden gebruikt, zijn ze een kracht ten goede. Woorden betekenen veel. Ze kunnen liefde, toewijding, lof, een danklied tot God, of haat en wrevel uitdrukken. Woorden openbaren wat er in het hart leeft. Ze kunnen een reuk des levens ten leven, of een reuk des doods ten dode zijn. De tong is een wereld van zegen, of een wereld van ongerechtigheid.

Verwoestende hagel of zaden van liefde?

Het schijnt dat sommigen tevoorschijn komen na hun omgang met God, bekleed met de zachtmoedigheid van Christus. Hun woorden lijken niet op verwoestende hagel die alles stuk slaat; ze komen aangenaam van hun lippen. Ze strooien zaden van liefde en goedheid waar ze gaan, geheel onbewust daarvan, omdat Christus in hun harten leeft. Hun invloed is meer voelbaar dan zichtbaar.

Eerlijke mensen zijn voor altijd Zijn edelstenen

Waarachtigheid en eerlijkheid moeten steeds worden gekoesterd door allen die voorgeven volgelingen van Christus te zijn. God en het recht, moet hun motto zijn. Handel eerlijk en rechtvaardig in deze tegenwoordige boze wereld. Sommigen zullen eerlijk worden als ze beseffen dat eerlijkheid hun wereldse belangen niet in gevaar brengt; maar allen die slechts op grond van dit beginsel handelen, zullen ontdekken dat hun namen uit het boek des levens worden uitgewist.

Strikte eerlijkheid moet worden aangeleerd

We kunnen slechts één keer onze weg door het leven afleggen; we kunnen niet terugkeren om gemaakte fouten te herstellen. Daarom moet elke daad onder vreze Gods en zorgvuldige overweging plaats vinden. Eerlijkheid en politiek harmonieëren niet; of politiek wordt ondergeschikt gemaakt aan waarheid en eerlijkheid, of wel politiek neemt de leiding en eerlijkheid is niet langer leidster. Beide kunnen niet gezamenlijk optreden; ze kunnen nooit met elkaar stroken. Als God Zijn edelstenen verzamelt, zullen zij die waarachtig, oprecht en eerlijk zijn, tot Zijn uitverkorenen behoren en Zijn schatten vormen. Engelen maken kronen gereed voor dezulken en het licht van Gods troon zal weerkaatst worden in de pracht van deze kronen die met sterren zijn bezet.