“Haar wegen zijn lieflijke wegen, al haar paden zijn vrede.” Spreuken 3:17

Toewijding aan God bevordert gezondheid en opgeruimdheid

De spreuken dichter zegt, dat de wegen der wijsheid ‘”lieflijke wegen zijn, al haar paden zijn vrede.” Velen hebben de indruk, dat toewijding aan God nadelig is voor de gezondheid en voor het blijmoedig geluk in de sociale betrekkingen van het leven. Maar zij, die op het pad van wijsheid en heiligheid gaan, ontdekken dat ‘de godsvrucht nuttig is tot alles, daar zij een belofte inhoudt van leven, in heden en toekomst.’

Ze staan open voor het genieten van de echte genoegens is het leven, terwijl ze niet geplaagd worden door onnodige spijt over misbruikte uren of door somberheid of verschrikkingen van de geest, zoals de wereldling maar al te vaak ondervindt als hij niet door een opwindend vermaak wordt afgeleid…

Godsvrucht botst niet met de wetten der gezondheid, maar is er juist mee in overeenstemming. Als de mensen altijd gehoorzaamd hadden aan de wet der Tien Geboden, als ze in hun leven de beginselen van deze tien woorden hadden uitgeleefd, zou de vloek van ziekte, waardoor de wereld nu wordt overstroomd, niet bestaan….

Iemand, wiens denken rustig is, in vrede met God, bevindt zich op de gebaande weg naar gezondheid