“Maar het pad van rechtvaardigen is als een schijnend licht, dat gaandeweg helderder gaat schijnen tot het volledig dag is geworden.” Spreuken 4:18

Het christelijk leven verlicht het pad voor anderen

Iemand, wiens hart vol is van de liefde van Christus, geeft aan de woorden, manieren en blikken, hoop, moed en ernst. Hij openbaart de geest van Christus. Hij ademt een liefde, die weerkaatst wordt. Hij wekt het verlangen naar een beter leven; zielen die op het punt staan om in te storten, worden gesterkt; zij, die tegen de verleiding strijden, krijgen kracht en troost.

De woorden, uitdrukkingen en manieren doen een heldere zonnestraal schijnen en laten een duidelijk pad achter op weg naar de hemel, de bron van alle licht. Ieder van ons heeft gelegenheden om anderen te helpen. Wij maken gedurig indrukken op de mensen om ons heen. De uitdrukking van het gelaat is op zichzelf een spiegel van het leven binnen in de mens.

Jezus wil dat we zullen worden zoals Hij is, vol teder medelijden, terwijl wij een werk van liefde uitoefenen in de kleine plichten van het dagelijks leven.