Openbaringen uit de Bijbel

Naast de openbaringen uit de Bijbel brengen wij inspirerende overdenkingen en teksten met stof tot na denken en hopelijk een stimulatie tot het openen van het Woord van God.

Over EDO

Een dagelijkse openbaring is een christelijk platform voor een ieder die dichter tot het Woord van God wilt komen. U vindt hier Bijbelteksten, overdenkingen, bijzondere quotes en video links naar zeer interessante lezingen en studies. Onze missie is het brengen van de drie engelen boodschap (Openbaring 14:6-12, 18:4). God's laatste waarschuwing aan de wereld.

Drie engelen kondigen het oordeel aan (Openbaring 14:6-12)
En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, omdatte verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk.
En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.
En een andere engel volgde, die zei: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken.
En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt,
dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam.
En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt.
Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen.

Openbaring 18:4 
En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.

 

Geplande boodschappen

Vanuit EDO is besloten om elke dag onze bezoekers te voorzien van minimaal 1 nieuwe openbaring gebaseerd op de Bijbel. 

Dagelijkse Openbaringen

Een onderdeel van deze website waar nog steeds aan ontwikkeld wordt is het dagelijks leveren van openbaringen door middel van deze website, maar ook communicatie op Facebook.

Een idee is geboren— 2017

In april 2017 dit jaar is Een Dagelijkse Openbaring van de grond gekomen. Door middel van dit platform hopen wij de Bijbel begrijpelijk te verkondigen.