Welkom bij een dagelijkse openbaring!

Een dagelijkse openbaring is een christelijke website bedoeld voor een ieder die dichter tot het Woord van God wilt komen. U vindt hier Bijbelteksten, overdenkingen, bijzondere quotes en video links naar zeer interessante lezingen en studies.

Onze missie is om elke dag minstens één openbaring te delen, met als hoger doel, te wijzen op de Bijbelse lessen die betrekking hebben op de eindtijd, waar wij in leven.

 

Blogs

Kerstmis en de Bijbel

Ieder jaar wordt er in onze gemeente een kerstdienst gehouden. Een speciale dienst met een feestelijke aankleding en liturgie. Deze dienst wordt bovendien aangegrepen om…
4 februari 2018

Door ons gekozen

Overdenkingen

Een heimelijk veranderen van de geboden…

Een heimelijk veranderen van de geboden... "Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op…
Overdenkingen

Een bloedoffer voor God

  Een bloedoffer voor God Veel mensen hebben moeite met het idee dat een liefdevol God het offeren van dieren eiste voor de verzoening van…
Een hemel-klaar karakter

De nederigheid van Johannes

De nederigheid van Johannes De geliefde discipel kreeg zulke verheven voorrechten, zoals zelden aan stervelingen vergund zijn geweest. Hij was zo nauw verbonden met Christus,…
Blogs
Het gouden beeld (1)
Bijbelteksten
Genesis 3:1 “satan gebruikt werktuigen”
Overdenkingen
Oneindig wijs en goed
Overdenkingen
Jezus, het Lam en Hogepriester. (deel 1)
Bijbelteksten
Goed en kwaad zijn vermengd en allen worden door ‘rampen’ getroffen
Studie Bijbelse Profetieën
De Tijd der Benauwdheid (6/10)